AE/ZP-27-17/18
27.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 27.02.2018
27.02.2018
Specyfikacja SIWZ-27.02.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.03.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.03.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 20.03.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.04.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-4, 6, 8-9, 11-12, 14, 16-21 oraz unieważnieniu postępowanie w zakresie Pakietów Nr 7 i 15 - 18.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 5, 10 i 13 - 15.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietów Nr 1,2,3,8,11,12,14,19 - 20.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietów Nr 4,6,9,16,17,18,20 - 23.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietów Nr 5,10,13 - 26.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 11 - 31.07.2018