AE/ZP-27-21/18
05.03.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 05.03.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 08.03.2018
05.03.2018
Specyfikacja SIWZ - 05.03.2018
Zmiany treści SIWZ - 08.03.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.03.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 16.03.2018 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 4 - 09.04.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-12, 14-17, 19-20, 22-24 oraz unieważnieniu postępowanie w zakresie Pakietów Nr 13, 18 i 21 - 15.05.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.06.2018