AE/ZP-27-27/18
13.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.04.2018
13.04.2018
Specyfikacja SIWZ- 13.04.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 23.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 5, 6, 22, 24, 25, 29, 32 i 47 - 16.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13-17, 19-21, 27, 28, 30, 31, 33-39, 41, 43, 45, 48-51 - 06.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.09.2018