AE/ZP-27-28/18
09.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 09.04.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 16.04.2018
09.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 09.04.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.04.2018 Zmiany treści SIWZ - 16.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.04.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 20.04.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-3, 5-8, 10-13, 15-17 oraz unieważnieniu postępowanie w zakresie Pakietów Nr 4, 9, 14 - 08.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.07.2018