AE/ZP-27-29/18
13.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 13.04.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.04.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 16.05.2018
13.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 13.04.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 26.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.04.2018 Zmiany treści SIWZ - 27.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 16.05.2018 Zmiany treści SIWZ - 16.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2 i 4-5 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 - 18.07.2018 Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu oraz wezwanie wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym - 27.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 24.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 14.09.2018