AE/ZP-27-32/18
20.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.04.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 24.04.2018
20.04.2018
Specyfikacja SIWZ - 20.04.2018
Zmiany treści SIWZ - 24.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.04.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.04.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 10.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.07.2018