AE/ZP-27-35/18
11.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 11.05.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 25.05.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 29.05.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.06.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 04.06.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 07.06.2018
11.05.2018
Specyfikacja SIWZ - 11.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.05.2018 Zmiany treści SIWZ - 25.05.2018 Zmiany treści SIWZ - 29.05.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 01.06.2018 Zmiany treści SIWZ - 01.06.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 04.06.2018 Zmiany treści SIWZ - 04.06.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.06.2018 Zmiany treści SIWZ - 07.06.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 07.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 02.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 07.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 17.10.2018