AE/ZP-27-36/18
14.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.05.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.06.2018
14.05.2018
Specyfikacja SIWZ - 14.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 01.06.2018 Zmiany treści SIWZ - 01.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 11.06.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania - 12.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 20.06.2018