AE/ZP-27-37/18
14.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.05.2018
14.05.2018
Specyfikacja SIWZ - 14.05.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.07.2018