AE/ZP-27-39/18
23.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 23.05.2018
23.05.2018
Specyfikacja SIWZ - 23.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.10.2018