AE/ZP-27-40/18
18.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 18.05.2018
18.05.2018
Specyfikacja SIWZ- 18.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 28.05.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 16.07.2018