AE/ZP-27-42/18
23.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 23.05.2018
23.05.2018
Specyfikacja SIWZ- 23.05.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 28.05.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.07.2018