AE/ZP-27-43/18
04.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.06.2018
04.06.2018
Specyfikacja SIWZ - 04.06.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.06.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 26.06.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.07.2018