AE/ZP-27-50/18
25.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 25.06.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 29.06.2018
25.06.2018
Specyfikacja SIWZ - 25.06.2018
Zmiany treści SIWZ - 29.06.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.08.2018