AE/ZP-27-51/18
26.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 26.06.2018
26.06.2018
Specyfikacja SIWZ - 26.06.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.06.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 29.06.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 04.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.07.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 31.08.2018