AE/ZP-27-53/18
02.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 02.07.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.07.2018
02.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 02.07.2018
Zmiany treści SIWZ - 06.07.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 09.07.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.07.2018 Informacja o unieważnieniu postępowania - 20.08.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.08.2018