AE/ZP-27-55/18
06.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 06.07.2018
06.07.2018
Specyfikacja SIWZ- 06.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.07.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.07.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.07.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 7 - 24.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 03.11.2018