AE/ZP-27-57/18
16.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.07.2018
16.07.2018
Specyfikacja SIWZ- 16.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 18.07.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 26.07.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1 i 3-7 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 2 - 03.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.10.2018