AE/ZP-27-59/18
20.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.07.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 26.07.2018
20.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 20.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 25.07.2018 Zmiany treści SIWZ - 26.07.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.07.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 03.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-2 i 4-6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 3 i 7 - 12.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 12.10.2018