AE/ZP-27-61/18
27.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 27.07.2018
27.07.2018
Specyfikacja SIWZ - 27.07.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.08.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 05.09.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.10.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.11.2018