AE/ZP-27-64/18
09.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 09.08.2018
09.08.2018
Specyfikacja SIWZ - 09.08.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.08.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 14.08.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 20.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-3, 5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 4 - 13.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 15.10.2018