AE/ZP-27-66/18
16.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.08.2018
16.08.2018
Specyfikacja SIWZ - 16.08.2018
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 24.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -22.10.2018