AE/ZP-27-67/18
20.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 20.08.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 23.08.2018
20.08.2018
Specyfikacja SIWZ - 20.08.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 23.08.2018 Zmiany treści SIWZ - 23.08.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 29.08.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.10.2018