AE/ZP-27-70/18
31.08.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 31.08.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 01.09.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 27.09.2018
31.08.2018
Specyfikacja SIWZ - 31.08.2018
Zmiany treści SIWZ - 26.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 27.09.2018 Zmiany treści SIWZ - 27.09.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 15.10.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.01.2019