AE/ZP-27-73/18
07.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 07.09.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 13.09.2018
07.09.2018
Specyfikacja SIWZ - 07.09.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 12.09.2018 Zmiany treści SIWZ - 13.09.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.09.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 20.09.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-2 i 4-6 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 3 - 06.11.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 04.12.2018