AE/ZP-27-76/18
05.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 05.10.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 11.10.2018
05.10.2018
Specyfikacja SIWZ- 05.10.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 10.10.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 11.10.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 16.10.2018 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 12 - 31.10.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-10, 12 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 11 - 03.12.2018 Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 2 - 14.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.01.2019