AE/ZP-27-78/18
11.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 11.10.2018
11.10.2018
Specyfikacja SIWZ - 11.10.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.11.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 22.11.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 08.01.2019