AE/ZP-27-79/18
16.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.10.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 21.11.2018
16.10.2018
Specyfikacja SIWZ - 16.10.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 21.11.2018 Zmiany treści SIWZ - 21.11.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 22.11.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.12.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.01.2019 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu Nr 18 - 22.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 1-7 i 9-41 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 8 - 22.03.2019 Informacja o sprostowaniu omyłki pisarskiej w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 7 - 01.04.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 02.05.2019