AE/ZP-27-80/18
26.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu- 26.10.2018 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 02.11.2018
26.10.2018
Specyfikacja SIWZ - 26.10.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.10.2018 Zmiany treści SIWZ - 02.11.2018 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 06.11.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 09.11.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-7, 9-11 oraz unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu Nr 8 - 14.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 10.01.2019