AE/ZP-27-84/18
12.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - 12.12.2018
12.12.2018
Specyfikacja SIWZ - 12.12.2018
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 17.12.2018 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 20.12.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.02.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 19.03.2019