AE/ZP-27-02/19
11.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 11.01.2019
11.01.2019
Specyfikacja SIWZ - 11.01.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 21.01.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów Nr 1, 2 i 3 - 23.01.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 11.03.2019