AE/ZP-27-07/19
04.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 04.02.2019
04.02.2019
Specyfikacja SIWZ - 04.02.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 12.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.02.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 21.03.2019