AE/ZP-27-08/19
08.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 08.02.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 14.02.2019
08.02.2019
Specyfikacja SIWZ- 08.02.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 13.02.2019 Zmiany treści SIWZ - 14.02.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 15.02.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 21.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.03.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.04.2019