AE/ZP-27-10/19
18.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 18.02.2019
18.02.2019
Specyfikacja SIWZ - 18.02.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 26.02.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 3 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 1-2 - 14.03.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.04.2019