AE/ZP-27-12/19
01.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 01.03.2019 Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - 06.03.2019
01.03.2019
Specyfikacja SIWZ - 01.03.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 05.03.2019 Zmiany treści SIWZ - 06.03.2019 Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 08.03.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 14.03.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1-17, 19-23, 25 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu Nr 18 i 24 - 30.04.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 22.05.2019