AE/ZP-27-14/19
05.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 05.03.2019
05.03.2019
Specyfikacja SIWZ - 05.03.2019
Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 13.03.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.03.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 05.04.2019