AE/ZP-27-23/19
26.04.2019
Ogłoszenie o zamówieniu - 26.04.2019
26.04.2019
Specyfikacja SIWZ - 26.04.2019
Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ - 30.04.2019 Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - 08.05.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.05.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 27.06.2019