start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - ODWIEDZINY PACJENTÓW

REGULAMIN ODWIEDZAJĄCYCH
 • Odwiedziny pacjentów w Oddziałach szpitalnych mogą się odbywać codziennie od godz. 11.00 do 20.00. W innym czasie osoby odwiedzające mogą przebywać w Oddziale tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 • Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie co najwyżej dwie osoby.
 • Ze względów epidemiologicznych pacjentów nie powinny odwiedzać dzieci do 7 lat.
 • Zakaz odwiedzin dotyczy osób z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek inną chorobą zakaźną.
 • W czasie trwania wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające powinny opuścić salę.
 • Odwiedzający powinni swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym chorym przebywającym w sali. Na wyraźną prośbę innych pacjentów, odwiedzający winni opuścić salę chorych.
 • Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mają zakaz wstępu na oddział.
 • Ze względów epidemiologicznych lub innych przyczyn może być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin w stosunku do:
  • pacjenta izolowanego,
  • oddziału szpitala,
 • W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Salach Intensywnej Opieki Medycznej;
  • odwiedziny odbywają się za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego,
  • pacjenta może odwiedzać jednorazowo maksymalnie jedna osoba, która musi stosować się do bieżących zaleceń lekarza lub pielęgniarki.
  • pobyt odwiedzających dzieci do 12 roku życia jest w oddziale niewskazany.
 • Rodzic (lub opiekun) dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej opieki i przebywania z dzieckiem całodobowo w Oddziale.
 • Osoby odwiedzające winny bezwzględnie stosować się do innych zaleceń lekarzy i pielęgniarek zwłaszcza w zakresie reżimu sanitarno-epidemiologiczne.
 • Jeżeli odwiedzający nie stosują się do niniejszego regulaminu personel Oddziału ma prawo wyprosić osoby z Oddziału. W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu o pomoc może być proszona ochrona Szpitala.
 • Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki Oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka Oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.
 • Obserwacje, życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą wpisywać do „Księgi skarg i zażaleń” znajdującej się w oddziale.
 • Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu są możliwe za zgodą Ordynatora lub osoby przez niego upoważnionej.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019