start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

STREFA PACJENTA - SKARGI I WNIOSKI

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie jest otwarty na wszelkie opinie, skargi i wnioski z Państwa strony. Skargi i wnioski można składać w następującej formie:

  • wpis do Oddziałowej Książki Zażaleń i Wniosków
  • bezpośrednio do Ordynatora lub Pielęgniarki Oddziałowej
  • ustnie lub pisemnie do Dyrektora Szpitala – Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie i jego Zastępcy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania
  • osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu 14 63-10-303, za pomocą faxu pod numerem 14 621-36-37 lub drogą elektroniczną na adres administracja@ssz.tar.pl do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Szpitalu przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00 w pokoju nr 15 (Budynek A – Dyrekcji Szpitala).

Wszelkie państwa uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital

Pacjenci, których prawa zostały naruszone mogą kierować też skargi do:

  • Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministerstwie Zdrowia – Pana Bartłomieja Chmielowca, tel. 22 532-82-50, infolinia dla pacjentów: 800-190-590
  • Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Wydział Spraw Świadczeniobiorców, Dział Skarg i Wniosków, ul.Batorego 24, 31-135 Kraków, tel. 12 29-88-404.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018