start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
SZKOŁA RODZENIA

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zajęcia teoretyczno-praktyczne, ktore mają na celu przygotowanie rodziców - zarówno psychiczne jak i fizyczne do porodu i przyszłego rodzicielstwa
Zapisy i informacje 14 6310 305 (w czasie trwania zajęć) oraz w oddziale ginekologiczno-położnicznym
plakat
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018