start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
INNE TRYBY - ROK 2018
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-04/18 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania systemu ArPACS 10.01.19
AE/ZP/WR-27-03/18 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania systemu CRID 10.01.19
AE/ZP/WR-27-02/18 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania Systemu ACS 14.08.18
AE/ZP/WR-27-01/18 objęcie nadzorem autorskim oprogramowania systemu InfoMedica/AMMS 25.07.18
INNE TRYBY - ROK 2017
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-03/17 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania systemu ACS 09.08.17
AE/ZP/WR-27-02/17 objęcie nadzorem autorskim oprogramowania systemu InfoMedica/AMMS 10.07.17
AE/ZP/WR-27-01/17 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 21.06.17
INNE TRYBY - ROK 2016
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-04/16 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania Systemu RIS/CRID 18.01.17
AE/ZP/WR-27-03/16 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania Systemu ArPACS 13.01.17
AE/ZP/WR-27-02/16 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania Systemu ACS 17.08.16
AE/ZP/WR-27-01/16 objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego infomedica 15.06.16
INNE TRYBY - ROK 2015
AE/ZP/WR-27-06/15 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 30.12.15
AE/ZP/WR-27-05/15 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13” 11.12.15
AE/ZP/WR-27-04/15 dostawy: introduktorów do tętnicy udowej, zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej 30.10.15
AE/ZP/WR-27-03/15 objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego Infomedica 15.07.15
AE/ZP/WR-27-02/15 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 27.03.15
AE/ZP/WR-27-01/15 dostawy lateksów do identyfikacji bakterii 16.03.15
INNE TRYBY - ROK 2014
AE/ZP/WR-27-07/14 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego oraz przebudowa zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13” 30.12.14
AE/ZP/WR-27-06/14 dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz podzespołów 30.10.14
AE/ZP/WR-27-05/14 objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Infomedica 18.07.14
AE/ZP/WR-27-04/14 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania CRID 11.07.14
AE/ZP/WR-27-03/14 objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania ArPACS 01.07.14
AE/ZP/WR-27-02/14 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 02.04.14
INNE TRYBY - ROK 2013
AE/ZP/WR-27-03/13 dostawa wraz z montażem kolimatora typ Collimator Angio Al rot do angiografu firmy Siemens typ Artis Zee Ceiling 1 szt 05.11.13
AE/ZP/WR-27-02/13 objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 24.07.13
AE/ZP/WR-27-01/13 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 08.04.13
INNE TRYBY - ROK 2012
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-04/12 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą: Remont Oddziałów: Kardiologicznego i Pulmonologicznego wraz z węzłem sanitarnym Oddziału Wewnętrznego Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 19.11.12
AE/ZP/WR-27-03/12 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą: Remont Oddziału Położniczego i Oddziału Noworodków z Ośrodkiem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Pawilonie Nr I Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 09.11.12
AE/ZP/WR-27-02/12 objęcie nadzorem autorskim oprogramowania INFOMEDICA Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 18.07.12
AE/ZP/WR-27-01/12 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 03.04.12
INNE TRYBY - ROK 2011
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-06/11 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Przebudowa i modernizacja istniejącej Apteki Szpitalnej oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącej Apteki Szpitalnej na Pracownię Mikrobiologii w Budynku Głównym Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 06.12.11
AE/ZP/WR-27-05/11 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Pawilonie nr 2 oraz w Oddziale Ortopedii Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 07.10.11
AE/ZP/WR-27-04/11 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Remont pomieszczeń Oddziału Kardiologii Inwazyjnej oraz częściowo Stacji Dializ w budynku Głównym Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 07.10.11
AE/ZP/WR-27-03/11 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 28.04.11
AE/ZP/WR-27-02/11 świadczenie usług w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 29.03.11
AE/ZP/ZOC-27-01/11 dostawa poleasingowego sprzętu komputerowego 25.02.11
AE/ZP/WR-27-01/11 dostawa i instalacja lampy RTG do aparatu RTG typ SIREGRAPH CF firmy SIEMENS dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 07.02.11
AE/ZP/WR-27-05/10 dostawa odzieży i obuwia dla pracowników obsługi Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 05.01.11
INNE TRYBY - ROK 2010
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-04/10 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Modernizacja Oddziału Chirurgii Budynek Chirurgiczny D II piętro oraz w Pawilonie Nr I Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklia w Tarnowei 19.10.10
AE/ZP/WR-27-03/10 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Przebudowa istniejących pomieszczeń sterylizatorni i magazynu bielizny wraz z instalacjami Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych 01.06.10
AE/ZP/WR-27-02/10 świadczenie usług w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 16.04.10
AE/ZP/WR-27-01/10 zakup zasilacza katody do lampy RTG w tomografie komputerowym typ MX 8000 Dual wraz z grzałką 04.03.10
INNE TRYBY - ROK 2009
znak dotyczy data
AE/ZP/WR-27-11/09 świadczenie usług wdrożeniowo-serwisowych posiadanego oprogramowania InfoMedica oraz udzielenie licencji, instalacja i konfiguracja oprogramowania Elektroniczna Inwentaryzacja dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 02.12.09
AE/ZP/WR-27-10/09 dostawa sprzętu komputerowego - komputery poleasingowe w ilości 19 sztuk 30.10.09
AE/ZP/WR-27-09/09 zakup poleasingowego sprzętu komputerowego komputery w ilości 2 sztuki oraz nowego monitora LCD 19 30.10.09
AE/ZP/WR-27-04/09 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów bez zmiany sposobu użytkowania 27.10.09
AE/ZP/WR-27-08/09 dostawa cieplarki 20.10.09
AE/ZP/WR-27-06/09 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 18.09.09
AE/ZP/WR-27-05/09 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Remont dróg dojazdowych i parkingów na terenie Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie 18.09.09
AE/ZP/WR-27-03/09 dostawa i instalacja lampy RTG MRC 200 0508 ROT 1001 do angiografu Philips INTEGRIS H 5000 C w Tarnowie 29.07.09
AE/ZP/WR-27-02/09 świadczenie usług serwisowych polegających na naprawach i konserwacji aparatów RTG produkcji firmy SIEMENS w Tarnowie 13.07.09
AE/ZP/WR-27-01/09 zakup barierek bocznych do łóżek w ilości 48 sztuk oraz wieszaków do kroplówek w ilości 30 sztuk dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 12.03.09
AE/ZP/WR-27-06/08 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Remont Oddziału Wewnętrznego Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie 05.02.09
INNE TRYBY - ROK 2008
znak dotyczy data
AE/ZP/ZOC-27-03/08 dostawa komputera przenośnego, podzespołów i akcesoriów komputerowych oraz niszczarek 16.12.08
AE/ZP/ZOC-27-02/08 dostawa komputerów przenośnych, podzespołów i akcesoriów komputerowych, niszczarek oraz oprogramowania 11.12.08
AE/ZP/WR-27-04/08 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych 26.11.08
AE/ZP/WR-27-03/08 zakup poleasingowego sprzętu komputerowego Komputery Dell GX270 P4 2,8GHz/1GB RAM/HDD40GB/CD-ROM/Windows XP Professional w ilości 12 sztuk 19.11.08
AE/ZP/ZOC-27-01/08 dostawa programu antywirusowego MCAFFE Active VirusScan Competitive Upgrade Perpetual Plus License licencja na 50 użytkowników dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 11.08.08
AE/ZP/WR-27-02/08 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem 08.08.08
AE/ZP/WR-27-01/08 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem 24.07.08
INNE TRYBY - ROK 2007
znak dotyczy data
WR/09/2007 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie : Budynku Głównego, Pawilonu Nr 1, Budynku Krwiodawstwa z wymianą okien oraz z odtworzeniem elementów architektonicznych. 21.12.07
WR/08/2007 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Przebudowa części Oddziału Chirurgii z dostosowaniem na potrzeby Pododdziału Ginekologii na parterze Budynku Chirurgii. 21.12.07
WR/07/2007 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie : Budynku Głównego, Pawilonu Nr 1, Budynku Krwiodawstwa z wymianą okien oraz z odtworzeniem elementów architektonicznych. 21.12.07
WR/05/2007 roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego pod nazwą Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie : Budynku Głównego, Pawilonu Nr 1, Budynku Krwiodawstwa z wymianą okien oraz z odtworzeniem elementów architektonicznych. 21.12.07
WR/05/2007 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych o kodzie 18 03 01 31.10.07
WR/04/2007 świadczenie usług serwisowych polegających na naprawach i konserwacji aparatów RTG produkcji firmy SIEMENS 01.08.07
WR/03/2007 dostawa oraz zamontowanie w aparacie RTG ZIEHM EXPOSCOP 8000 układu pomiaru dawki promieniowania 13.07.07
WR/02/2007 dostawa kolonofiberoskopu Olympus 20HI 15.05.07
WR/01/2007 dostawa i instalacja zasilacza wzmacniacza obrazu oraz kontrolera generatora do aparatu Philips INTEGRIS H 5000 C 11.04.07
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019