start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2019
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-49/19 wykonanie zadania pn. „Budowa windy zewnętrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym wraz z przebudową otworów w ścianie i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 137/3, obręb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie” 16.08.19/16.08.19
AE/ZP-27-48/19 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.08.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
12.08.19/12.08.19
AE/ZP-27-47/19 dostawy środków dezynfekcyjnych oraz zestawów do kaniulacji 06.08.19/06.08.19
AE/ZP-27-46/19 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego 05.08.19/05.08.19
AE/ZP-27-45/19 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.08.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
01.08.19/01.08.19
AE/ZP-27-44/19 dostawy endoprotez stawu ramiennego 30.07.19/30.07.19
AE/ZP-27-43/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 23.07.19/23.07.19
AE/ZP-27-42/19 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych 15.07.19/15.07.19
AE/ZP-27-41/19 dostawa urządzenia wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek 1 sztuka 04.07.19/04.07.19
AE/ZP-27-40/19 dostaw aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka 01.07.19/01.07.19
AE/ZP-27-39/19 dostawa urządzenia wraz z laparoskopowym narzędziem do preparowania naczyń i tkanek 1 sztuka 24.06.19/24.06.19
AE/ZP-27-38/19 dostawy leków, płynu do irygacji oraz antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników 19.06.19/19.06.19
AE/ZP-27-37/19 dostawa przełącznic światłowodowych 22 sztuki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.07.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
14.06.19/14.06.19
AE/ZP-27-36/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.06.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30
10.06.19/10.06.19
AE/ZP-27-35/19 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów, trokarów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.06.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
07.06.19/07.06.19
AE/ZP-27-34/19 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 06.06.19/06.06.19
AE/ZP-27-33/19 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii 04.06.19/04.06.19
AE/ZP-27-32/19 dostawy artykułów medycznych (m.in. worków stomijnych, kaniuli, portów centralnych tytanowych), kompresów termicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran, gazików do dezynfekcji oraz preparatu wspomagającego leczenie ran 04.06.19/04.06.19
AE/ZP-27-31/19 dostawy endoprotez stawu ramiennego 27.05.19/27.05.19
AE/ZP-27-30/19 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 16.05.19/16.05.19
AE/ZP-27-29/19 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 15.05.19/15.05.19
AE/ZP-27-28/19 dostawy implantów ortopedycznych, tj.: wkrętów, śrub, gwoździ, grotów, podkładek, drutów, płytek do: bliższej i dalszej nasady kości ramiennej, dalszej nasady kości promieniowej, do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej, do stopy, do Halluxa 14.05.19/14.05.19
AE/ZP-27-27/19 dzierżawę automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.05.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
10.05.19/10.05.19
AE/ZP-27-26/19 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów 09.05.19/09.05.19
AE/ZP-27-25/19 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 06.05.19/06.05.19
AE/ZP-27-24/19 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 03.05.19/03.05.19
AE/ZP-27-23/19 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 26.04.19/26.04.19
AE/ZP-27-21/19 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele 24.04.19/24.04.19
AE/ZP-27-22/19 dostawy leków oraz preparatu do dezynfekcji ran 23.04.19/23.04.19
AE/ZP-27-20/19 dostawy artykułów medycznych (linii infuzyjnych, worków stomijnych, osłonek na głowicę USG, wkłuć centralnych, przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego). 15.04.19/15.04.19
AE/ZP-27-19/19 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 12.04.19/12.04.19
AE/ZP-27-18/19 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.04.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Ofertowego, Załącznika Nr 6 i Załącznika Nr 8 do SIWZ
08.04.19/08.04.19
AE/ZP-27-17/19 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.04.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.03.19/21.03.19
AE/ZP-27-16/19 dostawy wody mineralnej 14.03.19/14.03.19
AE/ZP-27-15/19 dostawy środków dezynfekcyjnych 06.03.19/06.03.19
AE/ZP-27-14/19 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 05.03.19/05.03.19
AE/ZP-27-13/19 wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachu budynku Chirurgii”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
04.03.19/04.03.19
AE/ZP-27-12/19 dostawy opatrunków, smoczków jednorazowych do butelek i pasków do zamykania ran
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
01.03.19/01.03.19
AE/ZP-27-11/19 dostawy koncentratów do dializ 27.02.19/27.02.19
AE/ZP-27-10/19 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 18.02.19/18.02.19
AE/ZP-27-09/19 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 14.02.19/14.02.19
AE/ZP-27-08/19 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
08.02.19/08.02.19
AE/ZP-27-07/19 dostawy mleka i jego przetworów oraz serów 04.02.19/04.02.19
AE/ZP-27-06/19 dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej i pieczywa 29.01.19/29.01.19
AE/ZP-27-05/19 dostawy artykułów medycznych (przyrządy do żywienia dojelitowego, igły do portów naczyniowych, zestaw do cewnikowania tętnic udowych, zestaw do histologicznej biopsji aspiracyjnej) i opatrunków
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.02.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.01.19/21.01.19
AE/ZP-27-04/19 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów
UWAGA:zmiana treści SIWZ
16.01.19/16.01.19
AE/ZP-27-03/19 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 14.01.19/14.01.19
AE/ZP-27-02/19 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 11.01.19/11.01.19
AE/ZP-27-01/19 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową 04.01.19/04.01.19
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2018
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-86/18 dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 21.12.18/21.12.18
AE/ZP-27-85/18 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową 17.12.18/17.12.18
AE/ZP-27-84/18 dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 12.12.18/12.12.18
AE/ZP-27-83/18 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.12.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
04.12.18/04.12.18
AE/ZP-27-82/18 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu stref zahamowania wzrostu metodą dyfuzyjno-krążkową, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28.11.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie: Formularza Ofertowego, Formularza Cenowego, Załącznika Nr 4, Załącznika Nr 5
13.11.18/13.11.18
AE/ZP-27-81/18 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 31.10.18/31.10.18
AE/ZP-27-80/18 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.11.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
26.10.18/26.10.18
AE/ZP-27-79/18 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.01.2019 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
16.10.18/16.10.18
AE/ZP-27-78/18 dostawa videokolonoskopu 1 sztuka 11.10.18/11.10.18
AE/ZP-27-77/18 dostawa defibrylatora 1 sztuka oraz defibrylatora przystosowanego do zasilania 230V AC i 12V DC 1 sztuka 11.10.18/11.10.18
AE/ZP-27-76/18 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
05.10.18/05.10.18
AE/ZP-27-75/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana Formularza Ofertowego - Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej
24.09.18/24.09.18
AE/ZP-27-74/18 dostawa kabiny do naświetlań promieniowaniem UVB/UVA 1 sztuka
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
18.09.18/18.09.18
AE/ZP-27-73/18 dostawy parafiny granulowanej i opatrunków
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.09.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
07.09.18/07.09.18
AE/ZP-27-72/18 dostawa systemu do ogrzewania pacjenta 7 sztuk
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
06.09.18/06.09.18
AE/ZP-27-71/18 dostawy leków, preparatów mlekozastępczych płynnych i w proszku oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 03.09.18/03.09.18
AE/ZP-27-70/18 dostawa kardiotokografu 2 sztuki
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej, zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 4
31.08.18/31.08.18
AE/ZP-27-69/18 dostawy leków, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.10.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana treści SIWZ oraz zmiana Załącznika Nr 1 w zakresie Pakietu Nr 5 jak również zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
25.08.18/25.08.18
AE/ZP-27-68/18 dostawa lampy zabiegowej 1 sztuka
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie zmiany numeru konta bankowego na które należy wnieść wadium w formie pieniężnej
24.08.18/24.08.18
AE/ZP-27-67/18 dzierżawę analizatorów do badań hematologicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.08.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
20.08.18/20.08.18
AE/ZP-27-66/18 dostawy testów: ciążowych, ureazowych do wykrywania Helicobacter pylori, zanurzeniowych do wykrywania wód płodowych w wydzielinie z pochwy 16.08.18/16.08.18
AE/ZP-27-65/18 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, akcesoriów do wykonywania badań polisomnograficznych na aparacie Alice 6 LDe (producent Philips Respironics), sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, akcesoriów do bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 13.08.18/13.08.18
AE/ZP-27-64/18 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 09.08.18/09.08.18
AE/ZP-27-63/18 dostawy rękawic medycznych - diagnostycznych i chirurgicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.08.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
31.07.18/31.07.18
AE/ZP-27-61/18 dostawa aparatu ultrasonograficznego 1 sztuka 27.07.18/27.07.18
AE/ZP-27-62/18 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego 25.07.18/25.07.18
AE/ZP-27-60/18 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi 23.07.18/23.07.18
AE/ZP-27-59/18 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.08.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.07.18/20.07.18
AE/ZP-27-58/18 dostawy leków oraz dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego 19.07.18/19.07.18
AE/ZP-27-57/18 dostawy środków myjących, dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi 16.07.18/16.07.18
AE/ZP-27-56/18 wykonanie zadania pn.„Instalacja podnośnika śrubowego dla niepełnosprawnych przy Budynku Szpitalnym „I” tzw. „Budynek Krwiodawstwa”” 12.07.18/12.07.18
AE/ZP-27-55/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele 06.07.18/06.07.18
AE/ZP-27-54/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, akcesoriów do wykonywania badań polisomnograficznych na aparacie Alice 6 LDe (producent Philips Respironics) 04.07.18/04.07.18
AE/ZP-27-53/18 dzierżawa analizatorów do badań hematologicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.07.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
02.07.18/02.07.18
AE/ZP-27-52/18 wykonanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego parkingu naziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek numer: 137/1 i 122/5, obręb 164 przy ulicy Szpitalnej 13 w Tarnowie” 02.07.18/02.07.18
AE/ZP-27-51/18 dostawy artykułów medycznych (introduktory, przyrządy do przetoczeń, zestawy do kaniulacji) oraz opatrunków 26.06.18/26.06.18
AE/ZP-27-50/18 dostawy: stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku, osprzętu do diatermii, materiałów eksploatacyjnych do pompy irygacyjnej WATER FALL firmy Emed, ostrzy do dermatomu oraz matryc do nacinania skóry
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.07.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
25.06.18/25.06.18
AE/ZP-27-49/18 wykonanie zadania pn.„Instalacja podnośnika śrubowego dla niepełnosprawnych przy Budynku Szpitalnym „I” tzw. „Budynek Krwiodawstwa”” 22.06.18/22.06.18
AE/ZP-27-45/18 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne), parafiny granulowanej, chłonnych gąbek żelatynowych, pasków do zamykania ran i opatrunków 20.06.18/20.06.18
AE/ZP-27-48/18 dostawy opakowań i różnych artykułów recepturowych (m.in. butelki szklane, etykiety, pudełka z polipropylenu) oraz benzyny aptecznej 19.06.18/19.06.18
AE/ZP-27-47/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów siatkowych do korekcji cystocoele 18.06.18/18.06.18
AE/ZP-27-46/18 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i kontrastów 15.06.18/15.06.18
AE/ZP-27-44/18 dostawy endoprotez pierwotnych bezcementowch stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym oraz implantów do złamań okołoprotezowych 13.06.18/13.06.18
AE/ZP-27-43/18 dostawy endoprotez pierwotnych bezcementowch stawu biodrowego z rozwinięciem rewizyjnym oraz implantów do złamań okołoprotezowych 04.06.18/04.06.18
AE/ZP-27-42/18 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 23.05.18/23.05.18
AE/ZP-27-39/18 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych 23.05.18/23.05.18
AE/ZP-27-41/18 dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową oraz zestawów do pobierania krwi tętniczej na gazometrię
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
21.05.18/21.05.18
AE/ZP-27-40/18 dostawy ręczników papierowych, papieru toaletowego, pojemników na papier toaletowy i ręczniki oraz worków na odpady 18.05.18/18.05.18
AE/ZP-27-38/18 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej, osprzętu do aparatury do operacji laparoskopowych firmy Storz 15.05.18/15.05.18
AE/ZP-27-37/18 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 14.05.18/14.05.18
AE/ZP-27-36/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
14.05.18/14.05.18
AE/ZP-27-35/18 wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego (kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i niezbędną infrastrukturą techniczną”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treśći SIWZ w zakresie Załącznika Nr 17 w dniu 07.06.2018r i Załącznika Nr 19 w dniu 04.06.2018r
11.05.18/11.05.18
AE/ZP-27-34/18 dostawy artykułów medycznych (m.in. wkłucia centralne, linie infuzyjne, przyrządy do przetoczeń), opatrunków oraz parafiny granulowanej 07.05.18/07.05.18
AE/ZP-27-33/18 dostawy leków, kontrastu oraz antyseptyku błon śluzowych 25.04.18/25.04.18
AE/ZP-27-32/18 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.05.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.04.18/20.04.18
AE/ZP-27-31/18 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki
UWAGA:zmiana ogłoszenia o zamówieniu w pkt.IV.2.6) i pkt.IV.2.7) oraz SIWZ w zakresie pkt.IV.1.4.3.2 oraz pkt.XV.25 i pkt.XV.26
17.04.18/17.04.18
AE/ZP-27-30/18 dostawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 1 sztuka 14.04.18/14.04.18
AE/ZP-27-29/18 dzierżawa analizatorów do badań: gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, z koagulologii, hematologicznych, analizy moczu, biochemicznych; wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.06.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.3 i Załącznika Nr 6.5
13.04.18/13.04.18
AE/ZP-27-27/18 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele 13.04.18/13.04.18
AE/ZP-27-28/18 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii i bronchoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
09.04.18/09.04.18
AE/ZP-27-22/18 dostawa rejestratorów holterowskich EKG 7 sztuk oraz rejestratora obwodowego ciśnienia krwi 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.05.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.1
07.04.18/07.04.18
AE/ZP-27-26/18 dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
06.04.18/06.04.18
AE/ZP-27-24/18 dostawa barwiarki automatycznej do preparatów histologicznych 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.05.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6
06.04.18/06.04.18
AE/ZP-27-25/18 dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
05.04.18/05.04.18
AE/ZP-27-23/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz uzupełnienie Załącznika Nr 10 do SIWZ
04.04.18/04.04.18
AE/ZP-27-20/18 dzierżawa analizatorów do badań immunochemicznych wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań na wymienionych analizatorach
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.04.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.3 oraz Załącznik Nr 8
06.03.18/06.03.18
AE/ZP-27-21/18 dostawy opatrunków i smoczków jednorazowych do butelek
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
05.03.18/05.03.18
AE/ZP-27-19/18 dostawy środków do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek 28.02.18/28.02.18
AE/ZP-27-17/18 dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do zabiegów ortopedycznych, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, drenów do pompy artroskopowej, elektrod do waporyzacji 27.02.18/27.02.18
AE/ZP-27-18/18 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 23.02.18/23.02.18
AE/ZP-27-16/18 dostawa aktualizacji licencji programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej Szpitala na okres 3 lat 16.02.18/16.02.18
AE/ZP-27-15/18 dostawy leków 14.02.18/14.02.18
AE/ZP-27-14/18 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 13.02.18/13.02.18
AE/ZP-27-13/18 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 13.02.18/13.02.18
AE/ZP-27-12/18 dostawa myjni - dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej endoskopów giętkich - 3 sztuki
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6
10.02.18/10.02.18
AE/ZP-27-11/18 dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawów do cewnikowania, przyrządów do podaży diety, introduktorów) oraz opatrunków 05.02.18/05.02.18
AE/ZP-27-10/18 dostawy leków i preparatów do żywienia dojelitowego 02.02.18/02.02.18
AE/ZP-27-09/18 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie”
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
01.02.18/01.02.18
AE/ZP-27-08/18 dostawa aparatu do znieczulania ogólnego 1 sztuka 01.02.18/01.02.18
AE/ZP-27-07/18 dostawa i instalacja lampy RTG oraz kolimatora obrazu w koronarografie typ Artis Zee Ceiling firmy Siemens wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac związanych z ponownym uruchomieniem urządzenia, a w szczególności wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego w/w koronarografu, jak również świadczenie gwarancyjnych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.02.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
29.01.18/29.01.18
AE/ZP-27-06/18 dostawy artykułów spożywczych, wody mineralnej i pieczywa 24.01.18/24.01.18
AE/ZP-27-05/18 dostawy testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
22.01.18/22.01.18
AE/ZP-27-04/18 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.03.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 4
20.01.18/20.01.18
AE/ZP-27-03/18 wykonanie zadania pn. „Remont istniejącego Budynku Administracji w zakresie: elewacji, dachu, rampy zewnętrznej i instalacji odgromowej dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie” 12.01.18/12.01.18
AE/ZP-27-02/18 dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiania treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 5
08.01.18/08.01.18
AE/ZP-27-01/18 świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiału biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.01.2018 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 1 - Formularza ofertowego, Załacznika Nr 6 i Załącznika Nr 7
04.01.18/04.01.18
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2017
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-68/17 dostawy testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych 27.12.17/27.12.17
AE/ZP-27-67/17 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa zespołu szpitalnego w zakresie budowy nowego budynku szpitalnego - Pawilonu Kardiologii wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdem dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie” 20.12.17/20.12.17
AE/ZP-27-66/17 dostawy: jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE, wysokociśnieniowe dreny i wkłady do strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 Arterion 06.12.17/06.12.17
AE/ZP-27-65/17 dostawy implantów ortopedycznych barkowych: śrub tytanowych, kotwic tytanowych i elastycznych 06.12.17/06.12.17
AE/ZP-27-64/17 dostawy: niesterylnych jednorazowych materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, prześcieradeł, koszul dla pacjentów, masek ochronnych do stosowania przez personel medyczny oraz sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.12.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
04.12.17/04.12.17
AE/ZP-27-63/17 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 01.12.17/01.12.17
AE/ZP-27-62/17 dostawy szwów chirurgicznych, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.12.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
21.11.17/21.11.17
AE/ZP-27-61/17 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, aparatu do odczytu testów paskowych Western-Blot, aparatu do testów Elisa, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 29.11.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana Załącznika Nr 5 do SIWZ
17.11.17/17.11.17
AE/ZP-27-60/17 dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów wraz z dzierżawą zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 15.11.17/15.11.17
AE/ZP-27-59/17 dostawy artykułów medycznych (m.in. zestawów do cewnikowania, przyrządów do podaży diety, aparatów do inhalacji) 03.11.17/03.11.17
AE/ZP-27-58/17 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.11.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
31.10.17/31.10.17
AE/ZP-27-57/17 dostawy implantów ortopedycznych, tj. płytek: do dalszej nasady kości promieniowej, do bliższej i dalszej nasady kości piszczelowej, klinowych do osteotomii, do stopy, do Halluxa oraz wkrętów 17.10.17/17.10.17
AE/ZP-27-56/17 dostawy dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 11.10.17/11.10.17
AE/ZP-27-55/17 dostawy endoprotez stawu kolanowego jednoprzedziałaowych 28.09.17/28.09.17
AE/ZP-27-54/17 dostawy materiałów do sterylizacji: włókniny, papieru absorpcyjnego, testów 22.09.17/22.09.17
AE/ZP-27-53/17 dostawy środków myjących,dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia narzędzi
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.10.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ, zmiana treści Załącznika Nr 4
21.09.17/21.09.17
AE/ZP-27-52/17 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.10.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
20.09.17/20.09.17
AE/ZP-27-51/17 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi 08.09.17/08.09.17
AE/ZP-27-50/17 dostawa zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki. 24.08.17/24.08.17
AE/ZP-27-49/17 dostawy płynnego zasadowego wodorowęglanowego koncentratu do dializ 21.08.17/21.08.17
AE/ZP-27-48/17 dostawy środków dezynfekcyjnych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 30.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
18.08.17/18.08.17
AE/ZP-27-47/17 dostawy sprzętu laboratoryjnego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.07.17/28.07.17
AE/ZP-27-46/17 dostawy leków oraz preparatów do żywienia pozajelitowego
UWAGA: zmiana do zapisów SIWZ prostująca oczywistą omyłkę pisarską w pkt.III.11 SIWZ w zakresie terminu otwarcia ofert
20.07.17/20.07.17
AE/ZP-27-45/17 wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID 18.07.17/18.07.17
AE/ZP-27-44/17 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, porty naczyniowe, igły specjalistyczne) 18.07.17/18.07.17
AE/ZP-27-43/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin oraz systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele 11.07.17/11.07.17
AE/ZP-27-42/17 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi 28.06.17/28.06.17
AE/ZP-27-41/17 dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.08.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 6
28.06.17/28.06.17
AE/ZP-27-40/17 dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego 26.06.17/26.06.17
AE/ZP-27-39/17 dostawy sprzętu do terapii nerkozastępczej na bazie systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care 23.06.17/23.06.17
AE/ZP-27-38/17 wykonanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa części istniejącego budynku szpitalnego Pawilonu Chirurgii w zakresie części pomieszczeń Oddziału Ginekologii i Ortopedii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
UWAGA:zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 4
23.06.17/23.06.17
AE/ZP-27-37/17 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM 19.06.17/19.06.17
AE/ZP-27-36/17 zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku technicznego (kotłowni) na serwerownię szpitalną wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” 12.06.17/12.06.17
AE/ZP-27-35/17 dostawy leków 07.06.17/07.06.17
AE/ZP-27-34/17 dostawy artykułów medycznych (kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki) 06.06.17/06.06.17
AE/ZP-27-33/17 dostawy: akcesoriów do zabiegów naprawczych, introduktorów z długą koszulką do wprowadzania elektrod, stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku i innego sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, w tym osprzętu do: pulsoksymetrów, defibrylatorów, urządzenia do uśmierzania bólu polisomnografu, spirometru, respiratora 30.05.17/30.05.17
AE/ZP-27-32/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych oraz gazu medycznego 30.05.17/30.05.17
AE/ZP-27-30/17 dostawa aparatu ultrasonograficznego do echokardiografii 1 sztuka 27.05.17/27.05.17
AE/ZP-27-31/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko zastępczych, gazu medycznego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.06.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 11. Oraz zmiana w SWIZ w pkt V.
23.05.17/23.05.17
AE/ZP-27-29/17 dostawa zestawu do laparoskopii 1 kpl. oraz diatermii chirurgicznych 2 sztuki 12.05.17/12.05.17
AE/ZP-27-28/17 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb 02.05.17/02.05.17
AE/ZP-27-27/17 dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien dezynfekcyjnych 28.04.17/28.04.17
AE/ZP-27-25/17 dostawa stołu operacyjnego ortopedycznego 1 sztuka
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.06.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana Załacznika Nr 6 oraz zmiana w pkt VI.2 SIWZ.
27.04.17/27.04.17
AE/ZP-27-26/17 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu 26.04.17/26.04.17
AE/ZP-27-24/17 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany, sprzętu jedno- i wielorazowego użytku do laparoskopii ginekologicznej
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
24.04.17/24.04.17
AE/ZP-27-23/17 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 20
13.04.17/13.04.17
AE/ZP-27-22/17 dostawy: profesjonalnych i tradycyjnych środków czystości, dozowników ściennych łokciowych oraz sprzętu do utrzymania czystości
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 2
11.04.17/11.04.17
AE/ZP-27-21/17 dostawy opakowań na posiłki (naczyń jednorazowych), opakowań do kontaktu z żywnością oraz woreczków na próbki żywnościowe 04.04.17/04.04.17
AE/ZP-27-19/17 dostawę urządzeń do hemodializy 9 sztuk oraz systemu uzdatniania wody 1 kpl
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19.05.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.V i Załącznika Nr 6
04.04.17/04.04.17
AE/ZP-27-20/17 dostawy implantów ortopedycznych 03.04.17/03.04.17
AE/ZP-27-18/17 dostawy: fartuchów i ubrań chirurgicznych wielokrotnego użytku oraz obuwia na sale operacyjne 31.03.17/31.03.17
AE/ZP-27-17/17 dostawy energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.03.17/28.03.17
AE/ZP-27-16/17 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo 20.03.17/20.03.17
AE/ZP-27-15/17 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 15.03.17/15.03.17
AE/ZP-27-14/17 dostawy: sprzętu medycznego do endoskopii, osprzętu do diatermii, szczoteczek do mycia endoskopów i bronchoskopów 10.03.17/10.03.17
AE/ZP-27-13/17 dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i chłonnych gąbek żelatynowych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.02.17/28.02.17
AE/ZP-27-12/17 dostawy opatrunków i smoczków jednorazowych do butelek
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 08.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 1, 14, 15 i 21
22.02.17/22.02.17
AE/ZP-27-10/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.04.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 31
22.02.17/22.02.17
AE/ZP-27-11/17 dostawy artykułów spożywczych i pieczywa 21.02.17/21.02.17
AE/ZP-27-09/17 dostawy: odczynników, kalibratorów i kontroli do oznaczeń anty-CCP
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
16.02.17/16.02.17
AE/ZP-27-08/17 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
13.02.17/13.02.17
AE/ZP-27-07/17 dostawa i instalacja lampy RTG w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite 16 wraz z wykonaniem testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz przeglądu technicznego tomografu komputerowego
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt. XIV.5, XIV.16, XIV.19
09.02.17/09.02.17
AE/ZP-27-06/17 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 08.02.17/08.02.17
AE/ZP-27-05/17 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia pozajelitowego i gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie pkt.IV.1.4.1 SIWZ
04.02.17/04.02.17
AE/ZP-27-04/17 dostawy leków i gazów medycznych
UWAGA:zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści SIWZ - Formularz Cenowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ w zakresie Pakietu Nr 3 poz.2 i Pakietu Nr 6 poz. 1-7
30.01.17/30.01.17
AE/ZP-27-03/17 dostawy: odczynników, testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów 23.01.17/23.01.17
AE/ZP-27-02/17 dostawy odczynników do badań serologicznych 23.01.17/23.01.17
AE/ZP-27-01/17 wykonanie zadania pn. "Modernizacja i przebudowa Stacji Dializ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 19.01.17/19.01.17
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019