start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2009
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-116/09 Przebudowa istniejących pomieszczeń sterylizatorni i magazynu bielizny wraz z instalacjami Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - w celu dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów prawnych 21.12.09/21.12.09
AE/ZP-27-115/09 dostawę sprzętu komputerowego i sieciowego 21.12.09/21.12.09
AE/ZP-27-114/09 dostawy sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych UWAGA: ZMIANA ZAŁACZNIKA Nr 1 do SIWZ 21.12.09/21.12.09
AE/ZP-27-113/09 dostawy materiałów opatrunkowych 18.12.09/18.12.09
AE/ZP-27-112/09 dostawa systemu do uzdatniania wody na potrzeby Centralnej Sterylizacji 17.12.09/17.12.09
AE/ZP-27-111/09 dostawa myjni ultradzwiękowej dla Centralnej Sterylizacji 17.12.09/17.12.09
AE/ZP-27-110/09 dostawa myjni-dezynfektorów 17.12.09/17.12.09
AE/ZP-27-109/09 dostawa sterylizatorów parowych 17.12.09/17.12.09
AE/ZP-27-108/09 dostawa myjni-dezynfektora do kaczek i basenów 11.12.09/11.12.09
AE/ZP-27-107/09 dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu Api 09.12.09/09.12.09
AE/ZP-27-106/09 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku 03.12.09/03.12.09
AE/ZP-27-105/09 dostawa systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej 02.12.09/02.12.09
AE/ZP-27-104/09 dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania 02.12.09/02.12.09
AE/ZP-27-103/09 dostawa pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych 24.11.09/24.11.09
AE/ZP-27-97/09 dostawy endoprotez stawu biodrowego, w tym panewek rewizyjnych i zatrzaskowych 21.11.09/21.11.09
AE/ZP-27-102/09 dostawa: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych i analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i odczytu lekowrażliwosci mikroorganizmów UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ 20.11.09/20.11.09
AE/ZP-27-101/09 dostawa lamp bakteriobójczych przepływowych statywowych 20.11.09/20.11.09
AE/ZP-27-100/09 dostawa ssaków 20.11.09/20.11.09
AE/ZP-27-99/09 dostawa kardiomonitorów przenośnych 18.11.09/18.11.09
AE/ZP-27-98/09 dostawa pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych UWAGA POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 18.11.09/18.11.09
AE/ZP-27-96/09 dostawa myjni automatycznej do giętkich wzierników endoskopowych 17.11.09/17.11.09
AE/ZP-27-95/09 dostawa głowicy USG do aparatu USG typ Vivid 3 dla Oddziału Kardiologii 17.11.09/17.11.09
AE/ZP-27-94/09 dostawa systemu uzdatniania wody na potrzeby apteki szpitalnej UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ 05.11.09/05.11.09
AE/ZP-27-93/09 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ 29.10.09/29.10.09
AE/ZP-27-92/09 dostawa bonów towarowych dla pracowników 22.10.09/22.10.09
AE/ZP-27-91/09 Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 20.10.09/20.10.09
AE/ZP-27-90/09 dostawa samochodu osobowego UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 16.10.09/16.10.09
AE/ZP-27-89/09 dostawa inkubatorów zamkniętych 09.10.09/09.10.09
AE/ZP-27-88/09 dostawa komory z nawiewem laminarnym dla Oddziału Noworodków UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ - ZALACZNIK NR 2 09.10.09/09.10.09
AE/ZP-27-87/09 modernizacja Oddziału Dermatologii Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.10.09/09.10.09
AE/ZP-27-86/09 dostawa łóżek porodowych UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZALACZNIKA NR 2 08.10.09/08.10.09
AE/ZP-27-85/09 dostawy koncentratów do dializ, kapsuł wodorowęglanowych, płynów do hemofiltracji, dializatorów bezwapniowych oraz cytrynianu sodu 06.10.09/06.10.09
AE/ZP-27-84/09 dostawa testera bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej 02.10.09/02.10.09
AE/ZP-27-83/09 dostawa lampy łóżeczkowej do fototerapii noworodka 28.09.09/28.09.09
AE/ZP-27-82/09 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 25.09.09/25.09.09
AE/ZP-27-81/09 dostawa piły amputacyjnej 22.09.09/22.09.09
AE/ZP-27-80/09 dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 16.09.09/16.09.09
AE/ZP-27-79/09 dostawa kardiomonitorów przenośnych 26.08.09/26.08.09
AE/ZP-27-78/09 dostawa kriostatu UWAGA: Zmiana Załącznika NR 2 26.08.09/26.08.09
AE/ZP-27-77/09 dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 26.08.09/26.08.09
AE/ZP-27-76/09 dostawa histeroskopu (resektoskopu) operacyjnego 26.08.09/26.08.09
AE/ZP-27-75/09 grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie oraz członków ich rodzin UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25.08.09/25.08.09
AE/ZP-27-74/09 dostawa bronchofiberoskopu z procesorem wizyjnym 14.08.09/14.08.09
AE/ZP-27-73/09 dostawa komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT, MODYFIKACJA ZAŁąCZNIKA NR 2 i 3 DO SIWZ 14.08.09/14.08.09
AE/ZP-27-72/09 otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych przez okres 3 lat przy zastosowaniu elektronicznego systemu zdalnej obsługi klienta 12.08.09/12.08.09
AE/ZP-27-71/09 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, filtrów wodnych do automatycznego urządzenia do mycia i dezynfekcji fiberoskopów typu WASH oraz papieru do drukarki myjni UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 07.08.09/07.08.09
AE/ZP-27-70/09 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 06.08.09/06.08.09
AE/ZP-27-69/09 dostawy: ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z pojemnikami na ten asortyment oraz pojemnikami na mydło w płynie, baterii alkalicznych, maszynek do golenia i żyletek UWAGA MODYFIKACJA SIWZ 06.08.09/06.08.09
AE/ZP-27-68/09 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, w tym sprzętu do terapii nerkozastępczej i akcesoriów endoskopowych 06.08.09/06.08.09
AE/ZP-27-66/09 dostawy kontrastu, erytropoetyny oraz leku Pantoprazolum 05.08.09/05.08.09
AE/ZP-27-67/09 dostawa łóżek reanimacyjnych wraz z materacem oraz materacy przeciwodleżynowych UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 03.08.09/03.08.09
AE/ZP-27-65/09 dostawa zewnętrznych stymulatorów serca UWAGA MODYFIKACJA ZAŁACZNIKA NR 2 DO SIWZ 27.07.09/27.07.09
AE/ZP-27-64/09 dostawy rękawic medycznych 17.07.09/17.07.09
AE/ZP-27-63/09 kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA MODYFIKACJA SIWZ, ZALACZNIKA NR 6 ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 17.07.09/17.07.09
AE/ZP-27-62/09 dostawa aparatu USG przenośnego z kolorowym dopplerem 08.07.09/08.07.09
AE/ZP-27-61/09 dostawa komory laminarnej z pionowym przepływem powietrza 07.07.09/07.07.09
AE/ZP-27-60/09 dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową 03.07.09/03.07.09
AE/ZP-27-59/09 dostawa urządzeń do żywienia dojelitowego i nawadniania wraz z zestawem do podawania pokarmu 30.06.09/30.06.09
AE/ZP-27-58/09 dostawa aparatu RTG przyłóżkowego 29.06.09/29.06.09
AE/ZP-27-57/09 dostawa monitorów funkcji życiowych stacjonarnych 23.06.09/23.06.09
AE/ZP-27-56/09 dostawa respiratorów stacjonarnych dla dzieci i dorosłych 19.06.09/19.06.09
AE/ZP-27-55/09 dostawa aparatu do hemodializ 18.06.09/18.06.09
AE/ZP-27-54/09 dostawa aparatów EKG 17.06.09/17.06.09
AE/ZP-27-53/09 dostawy: żeli do oznaczeń elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM 05.06.09/05.06.09
AE/ZP-27-52/09 dostawy odczynników chemicznych 05.06.09/05.06.09
AE/ZP-27-51/09 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki UWAGA : MODYFIKACJA SIWZ - Załącznik NR 2 03.06.09/03.06.09
AE/ZP-27-50/09 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodnego UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 29.05.09/29.05.09
AE/ZP-27-49/09 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, przyrządów do przetoczeń, przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego, układów oddechowych) 22.05.09/22.05.09
AE/ZP-27-48/09 dostawy dializatorów, linii tętniczo-żylnych i cewników dwukanałowych do dializ 20.05.09/20.05.09
AE/ZP-27-47/09 dostawa aparatów do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 15.05.09/15.05.09
AE/ZP-27-46/09 dostawy mięsa i podrobów drobiowych świeżych, mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych 13.05.09/13.05.09
AE/ZP-27-45/09 dostawy jaj świeżych, ryb mrożonych oraz ryb wędzonych 12.05.09/12.05.09
AE/ZP-27-44/09 dzierżawa analizatorów do badań laboratoryjnych z krwi i moczu wraz z dostawami odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do analizatorów, niezbędnych do wykonywania badań UWAGA: MODYFIKACJA- Załącznika 2.3 12.05.09/12.05.09
AE/ZP-27-42/09 dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego z analizatorami rezerwowymi i dostawami: odczynników, materiałów wzorcowych, kontrolnych, eksploatacyjnych do wymienionych systemów oraz dostawy testów do oznaczania: prokalcytoniny i Borrelia Burgdorferii total D-Dimer, antiHAV-IgM, antiHBc-IgM/CORE-M, Hbe, anti-Hbe, Rubella IgG, Rubella IgM, NT pro BNP, Toxo-awidność wraz z dzierżawą analizatora 07.05.09/07.05.09
AE/ZP-27-43/09 remont dróg dojazdowych i parkingów na terenie Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie 06.05.09/06.05.09
AE/ZP-27-41/09 dostawy leków oraz kontrastów 30.04.09/30.04.09
AE/ZP-27-40/09 dostawa systemu do wideoendoskopii 29.04.09/29.04.09
AE/ZP-27-39/09 dostawy materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów oraz elektronicznych nośników informacji 24.04.09/24.04.09
AE/ZP-27-38/09 dostawy materiałów opatrunkowych 24.04.09/24.04.09
AE/ZP-27-37/09 dostawy profesjonalnych i tradycyjnych środków do utrzymania czystości, środków do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni podłogowych oraz sprzętu do utrzymania czystości 24.04.09/24.04.09
AE/ZP-27-36/09 dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem 24.04.09/24.04.09
AE/ZP-27-35/09 dostawy prowadników angioplastycznych, cewników balonowych i stentów 22.04.09/22.04.09
AE/ZP-27-34/09 dostawy implantów ortopedycznych 15.04.09/15.04.09
AE/ZP-27-33/09 dostawy płynów infuzyjnych 11.04.09/11.04.09
AE/ZP-27-32/09 dostawa systemu do wideoendoskopii UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 07.04.09/07.04.09
AE/ZP-27-31/09 dostawa urządzeń medycznych : chirurgicznego stołu operacyjnego, lamp operacyjnych, aparatów do znieczulenia z monitorem funkcji życiowych pacjenta, defibrylatorów, diatermii chirurgicznej z argonem, diatermii do środowiska wodnego UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 07.04.09/07.04.09
AE/ZP-27-30/09 dzierżawę systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów 02.04.09/02.04.09
AE/ZP-27-29/09 dostawy artykułów medycznych (zestaw do cewnikowania noworodków, porty centralne tytanowe, folie operacyjne, protezy (siatki) do powięzi mięśni, cewniki dwukanałowe do hemodializ) 27.03.09/27.03.09
AE/ZP-27-28/09 dostawy: wózków do przewożenia chorych, wózków oddziałowych, stołu do badań, wózków inwalidzkich 20.03.09/20.03.09
AE/ZP-27-27/09 dostawy endoprotez połowiczych stawu biodrowego typu Austin-Moorea oraz zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 18.03.09/18.03.09
AE/ZP-27-26/09 dostawy artykułów medycznych (butelek szklanych, etykiet, opłatków) 16.03.09/16.03.09
AE/ZP-27-25/09 dostawy owoców i warzyw 16.03.09/16.03.09
AE/ZP-27-24/09 dostawy mleka i jego przetworów 12.03.09/12.03.09
AE/ZP-27-23/09 dostawy opakowań jednorazowego użytku na posiłki oraz pojemników termoizolacyjnych do przewożenia posiłków dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 11.03.09/11.03.09
AE/ZP-27-22/09 dostawa bonów towarowych dla pracowników 09.03.09/09.03.09
AE/ZP-27-21/09 sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 05.03.09/05.03.09
AE/ZP-27-20/09 dostawy artykułów medycznych (zestaw do cewnikowania noworodków, porty centralne tytanowe, przyrządy do pobierania płynu infuzyjnego i do przetoczeń, strzykawki do podawania kontrastu, układy oddechowe, elektrody do defibrylatora oraz korki do kaniul do wlewów dożylnych) 04.03.09/04.03.09
AE/ZP-27-19/09 dostawy dysków magnetooptycznych 27.02.09/27.02.09
AE/ZP-27-18/09 dostawy artykułów medycznych (butelek szklanych, etykiet, opłatków) 26.02.09/26.02.09
AE/ZP-27-17/09 przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie w celu zwiększenia funkcjonalności i dostosowania do obowiązujących przepisów bez zmiany sposobu użytkowania - UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 26.02.09/26.02.09
AE/ZP-27-16/09 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego oraz kontrastów 26.02.09/26.02.09
AE/ZP-27-15/09 dostawy stelaży do worków na odpady 20.02.09/20.02.09
AE/ZP-27-14/09 dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg oraz jednorazowych wkładów do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 610 19.02.09/19.02.09
AE/ZP-27-13/09 dostawy dysków magnetooptycznych 18.02.09/18.02.09
AE/ZP-27-12/09 Instalacja elektryczna wewnętrzna:
  • Modernizacja rozdzielni głównej w Pawilonie Nr 1,
  • Modernizacja układu zasilania w Pawilonie Nr 2
Specjalistycznego Szpitala im.E. Szczeklika w Tarnowie.
18.02.09/18.02.09
AE/ZP-27-11/09 dostawy leków 16.02.09/16.02.09
AE/ZP-27-10/09 dostawy materiałów opatrunkowych 13.02.09/13.02.09
AE/ZP-27-09/09 dostawy: siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, kaniul do artroskopii barku, kotwic do rekonstrukcji obrąbka barkowego 11.02.09/11.02.09
AE/ZP-27-08/09 dostawy: worków na odpady, stelaży do worków, koszy na odpady i misek 26.01.09/26.01.09
AE/ZP-27-07/09 dostawy artykułów spożywczych, produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt (zupki, obiadki, desery, musy) oraz pieczywa 26.01.09/26.01.09
AE/ZP-27-05/09 dostawy endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, mieszadeł i cementu kostnego 15.01.09/15.01.09
AE/ZP-27-06/09 dostawy mebli fabrycznie nowych wraz z montażem oraz krzeseł i foteli obrotowych 14.01.09/14.01.09
AE/ZP-27-04/09 wymiana dzwigu osobowego szpitalnego, nieprzelotowego z montażem i instalacją, pracującego w Pawilonie Nr1 Specjalistytcznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 09.01.09/09.01.09
AE/ZP-27-03/09 dostawy materiałów papierniczych i biurowych 07.01.09/07.01.09
AE/ZP-27-02/09 dostawy odczynników do badań serologicznych 07.01.09/07.01.09
AE/ZP-27-01/09 dostawy endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego 02.01.09/02.01.09
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019