start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2010
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-99/10 dostawy odczynników do oznaczeń metodą Elisa: EBV-EBNA-IgG, Mycoplasma IgM 17.12.10/17.12.10
AE/ZP-27-98/10 dostawa dysków magnetooptycznych SONY EDM 4100C 5.25 MO 4,1 GB 15.12.10/15.12.10
AE/ZP-27-97/10 dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń EBV-EBNA-IgG na analizatorze Vidas fimy bioMerieux oraz odczynników do oznaczeń metodą Elisa i testów potwierdzenia dla Borrelia burgdorferi IgG + IgM 06.12.10/06.12.10
AE/ZP-27-96/10 dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ 02.12.10/02.12.10
AE/ZP-27-95/10 dostawa inhalatora ultradzwiękowego 18.11.10/18.11.10
AE/ZP-27-94/10 dostawa kardiotokografu do ciąży blizniaczej 16.11.10/16.11.10
AE/ZP-27-93/10 dostawa bonów towarowych dla pracowników 10.11.10/10.11.10
AE/ZP-27-92/10 dostawy:odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą; automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych UWAGA : ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ZMIANA TRESCI SIWZ - ZAŁACZNIK NR 1 10.11.10/10.11.10
AE/ZP-27-91/10 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku 05.11.10/05.11.10
AE/ZP-27-90/10 dostawa optyki laparoskopowej 03.11.10/03.11.10
AE/ZP-27-89/10 dostawa urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran 29.10.10/29.10.10
AE/ZP-27-88/10 dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora do tych badań 29.10.10/29.10.10
AE/ZP-27-87/10 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz jednorazowego systemu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet 20.10.10/20.10.10
AE/ZP-27-86/10 dostawy worków na odpady oraz baterii alkalicznych i litowych 15.10.10/15.10.10
AE/ZP-27-85/10 dostawy koncentratów do dializ, kapsuł wodorowęglanowych, płynów do hemofiltracji, dializatorów bezwapniowych oraz cytrynianu sodu 13.10.10/13.10.10
AE/ZP-27-84/10 dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, wosku do kości UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ 11.10.10/11.10.10
AE/ZP-27-80/10 dostawa tomografu komputerowego min.16 rzędowego wraz z demontażem i utylizacją zamontowanego w pomieszczeniach Zamawiającego starego tomografu i adaptacją pomieszczenia oraz klimatyzacji dla potrzeb oferowanego tomografu UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ZMIANA TRESCI SIWZ - ZAŁACZNIK NR 6 07.10.10/07.10.10
AE/ZP-27-83/10 ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 06.10.10/06.10.10
AE/ZP-27-82/10 usługi drukarskie 06.10.10/06.10.10
AE/ZP-27-81/10 dostawę kardiotokografu do ciąży blizniaczej 06.10.10/06.10.10
AE/ZP-27-79/10 dostawy błon do drukarek obsługujących tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny wraz z dzierżawą jednej drukarki do tych błon. 01.10.10/01.10.10
AE/ZP-27-78/10 dostawy: artykułów medycznych (strzykawek do podawania kontrastu, portów centralnych tytanowych, butelek do przechowywania pokarmu matki) 29.09.10/29.09.10
AE/ZP-27-77/10 dostawa holterowskiego systemu rejestracji ciśnienia krwi z dwoma rejestratorami UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ 22.09.10/22.09.10
AE/ZP-27-75/10 dostawa mikroskopu do badań rutynowych i kapilaroskopu ze zródłem światła UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 13.09.10/13.09.10
AE/ZP-27-76/10 dostawy środków dezynfekcyjnych UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 09.09.10/09.09.10
AE/ZP-27-74/10 Przebudowa wejścia do Pawilonu Nr 2 L Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 08.09.10/08.09.10
AE/ZP-27-73/10 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodnego 07.09.10/07.09.10
AE/ZP-27-72/10 dostawy materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 07.09.10/07.09.10
AE/ZP-27-71/10 dostawy: materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi, metkownicy UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ 02.09.10/02.09.10
AE/ZP-27-70/10 dostawy podłoży do hodowli drobnoustrojów kompatybilnych z automatycznym systemem do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych BacTAlert 120 firmy bioMerieux UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ 26.08.10/26.08.10
AE/ZP-27-67/10 dostawa systemu angiograficznego z wyposażeniem UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ - ZAŁACZNIK NR 6 24.08.10/24.08.10
AE/ZP-27-69/10 dostawa kardiomonitorów przenośnych 17.08.10/17.08.10
AE/ZP-27-68/10 dostawa aparatów EKG 17.08.10/17.08.10
AE/ZP-27-66/10 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 07.08.10/07.08.10
AE/ZP-27-64/10 dostawy leków 04.08.10/04.08.10
AE/ZP-27-65/10 dostawy materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ 03.08.10/03.08.10
AE/ZP-27-63/10 dostawa defibrylatorów 30.07.10/30.07.10
AE/ZP-27-62/10 dostawy materiałów papierniczych i biurowych 26.07.10/26.07.10
AE/ZP-27-61/10 dostawę łóżek rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych 22.07.10/22.07.10
AE/ZP-27-60/10 dostawy testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim 22.07.10/22.07.10
AE/ZP-27-59/10 dostawa opatrunków mocujących rurkę intubacyjną 15.07.10/15.07.10
AE/ZP-27-58/10 dostawy odzieży i obuwia dla pracowników obsługi 15.07.10/15.07.10
AE/ZP-27-57/10 dostawa dwuosobowych szafek odzieżowych BHP 13.07.10/13.07.10
AE/ZP-27-56/10 dostawy: testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim, mikrokuwet do pomiaru cukru, noży do mikrotomu 07.07.10/07.07.10
AE/ZP-27-55/10 dostawy odczynników chemicznych UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ 07.07.10/07.07.10
AE/ZP-27-53/10 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, portów centralnych) 06.07.10/06.07.10
AE/ZP-27-54/10 dostawy rękawic medycznych 05.07.10/05.07.10
AE/ZP-27-52/10 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do powięzi mięśni, taśm do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu, recto- i cystocoele oraz wypadania narządu rodnego UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ, ZIMANA OGŁOSZENIA 01.07.10/01.07.10
AE/ZP-27-51/10 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku 24.06.10/24.06.10
AE/ZP-27-50/10 dostawy środków do mycia i dezynfekcji maszynowej wraz z systemem dozowania 23.06.10/23.06.10
AE/ZP-27-49/10 dostawy sprzętu do laboratorium, w tym zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową z dzierżawą automatycznego analizatora do OB 21.06.10/21.06.10
AE/ZP-27-48/10 dostawy rękawic medycznych 17.06.10/17.06.10
AE/ZP-27-47/10 dostawy preparatów recepturowych, parafiny granulowanej, preparatów do żywienia dojelitowego oraz wodnego roztworu do dezynfekcji ran, błon i skóry 10.06.10/10.06.10
AE/ZP-27-46/10 dostawy: odczynników do oznaczeń metodą ELISA oraz testów potwierdzenia dla Borrelia burgdorferi IgG+IGM, żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM 09.06.10/09.06.10
AE/ZP-27-45/10 dostawy artykułów medycznych (m.in. porty tytanowe, przyrządy do przetoczeń, przyrządy do pobierania płynu infuzyjnego) 08.06.10/08.06.10
AE/ZP-27-44/10 dostawy tradycyjnych środków do utrzymania czystości 07.06.10/07.06.10
AE/ZP-27-43/10 dostawa aparatu RTG typu telekomando ze skopią do zdjęć i badań Rtg UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 02.06.10/02.06.10
AE/ZP-27-42/10 dostawy narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ZMIANA TRESCI SIWZ 01.06.10/01.06.10
AE/ZP-27-41/10 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 27.05.10/27.05.10
AE/ZP-27-40/10 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 20.05.10/20.05.10
AE/ZP-27-39/10 dostawy opatrunków UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 19.05.10/19.05.10
AE/ZP-27-38/10 dostawy jaj świeżych, ryb mrożonych oraz ryb wędzonych i marynowanych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 19.05.10/19.05.10
AE/ZP-27-37/10 dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami i osprzętem UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 19.05.10/19.05.10
AE/ZP-27-36/10 dostawy środków dezynfekcyjnych UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.05.10/12.05.10
AE/ZP-27-35/10 dostawy mięsa i podrobów drobiowych świeżych, mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych i drobiowych dla Specjalistycznego Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie 11.05.10/11.05.10
AE/ZP-27-33/10 dzierżawę: analizatora do oznaczeń immunochemicznych, systemu do automatycznej analizy moczu, glukometrów wraz z dostawami odczynników i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania badań UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 11.05.10/11.05.10
AE/ZP-27-34/10 dostawa materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów oraz elektronicznych nośników informacji 07.05.10/07.05.10
AE/ZP-27-32/10 dostawa sprzętu oraz urządzeń do wyposażenia Centralnej Sterylizacji 29.04.10/29.04.10
AE/ZP-27-31/10 modernizacja Oddziału Chirurgii - Budynek Chirurgiczny "D" II piętro oraz Szatni w Pawilonie Nr I "E" Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 27.04.10/27.04.10
AE/ZP-27-30/10 przebudowa (modernizacja) pracowni RTG Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 27.04.10/27.04.10
AE/ZP-27-29/10 dostawy implantów ortopedycznych Uwaga; ZMIANA ZAŁąCZNIKA NR 4 27.04.10/27.04.10
AE/ZP-27-27/10 dzierżawę analizatora hematologicznego 5 diff i 2 analizatorów do badań gazometrycznych i jonów: sodu, potasu i wapnia zjonizowanego wraz z dostawami: odczynników, kalibratorów, materiałów: wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do wymienionych badań 24.04.10/24.04.10
AE/ZP-27-26/10 dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego (moduł biochemiczny i immunologiczny) wraz z analizatorami rezerwowymi i dostawami: odczynników, materiałów: kontrolnych, wzorcowych i eksploatacyjnych do wymienionych systemów oraz dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 24.04.10/24.04.10
AE/ZP-27-28/10 świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 20.04.10/20.04.10
AE/ZP-27-25/10 dostawy płynów infuzyjnych 17.04.10/17.04.10
AE/ZP-27-24/10 dostawa stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.04.10/12.04.10
AE/ZP-27-23/10 dostawy narzędzi zabiegowych wielorazowego użytku 09.04.10/09.04.10
AE/ZP-27-22/10 dostawy odczynników do oznaczeń: prokalcytoniny ilościowo, D-dimerów, NT pro BNP na aparacie Vidas firmy bioMerieux 08.04.10/08.04.10
AE/ZP-27-21/10 dostawa myjni automatycznej do giętkich wzierników endoskopowych 08.04.10/08.04.10
AE/ZP-27-20/10 dostawy odzieży i obuwia dla personelu medycznego i pracowników obsługi UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ 07.04.10/07.04.10
AE/ZP-27-19/10 dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego 31.03.10/31.03.10
AE/ZP-27-18/10 dostawy profesjonalnych środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz preparatów do myjni dezynfektorów do basenów i kaczek 24.03.10/24.03.10
AE/ZP-27-17/10 dostawa sprzętu do rehabilitacji i pielęgnacji osób niepełnosprawnych 19.03.10/19.03.10
AE/ZP-27-16/10 dzierżawę systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów 18.03.10/18.03.10
AE/ZP-27-15/10 dostawy opakowań jednorazowego użytku na posiłki oraz pojemników termoizolacyjnych do przewożenia posiłków 12.03.10/12.03.10
AE/ZP-27-14/10 dostawy świeżych owoców i warzyw oraz owoców i warzyw dostępnych sezonowo 12.03.10/12.03.10
AE/ZP-27-13/10 dostawy mleka i jego przetworów 12.03.10/12.03.10
AE/ZP-27-12/10 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego oraz kontrastów 12.03.10/12.03.10
AE/ZP-27-09/10 dostawy endoprotez: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki, mieszadeł i cementu kostnego, kaniuli do artroskopii barku, kotwic implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, implantów i narzędzi do złamań okołoprotezowych 10.03.10/10.03.10
AE/ZP-27-11/10 dostawa bonów towarowych dla pracowników 05.03.10/05.03.10
AE/ZP-27-10/10 dostawy artykułów medycznych (butelek szklanych, etykiet, opłatków) 05.03.10/05.03.10
AE/ZP-27-08/10 sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO 26.02.10/26.02.10
AE/ZP-27-07/10 wymiana dzwigu osobowego szpitalnego, przelotowego pracujacego w Pawilonie NrI oraz dzwigu nieprzelotowego pracujacego w Pawilonie NrII Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie 24.02.10/24.02.10
AE/ZP-27-06/10 dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ 24.02.10/24.02.10
AE/ZP-27-05/10 wymiana dzwigu osobowego szpitalnego, przelotowego pracujacego w Pawilonie NrI oraz dzwigu nieprzelotowego pracujacego w Pawilonie NrII Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika w Tarnowie UWAGA : ZMIANA TRESCI SIWZ 28.01.10/28.01.10
AE/ZP-27-04/10 dostawa myjni-dezynfektorów 27.01.10/27.01.10
AE/ZP-27-03/10 dostawy artykułów spożywczych, produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt (zupki, obiadki, desery, musy) oraz pieczywa 26.01.10/26.01.10
AE/ZP-27-02/10 dostawy filmów ogólnodiagnostycznych i odczynników do rtg oraz wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medard Vistron CT 610 20.01.10/20.01.10
AE/ZP-27-01/10 dostawy odczynników do badań serologicznych 18.01.10/18.01.10
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019