start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2012
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-112/12 dostawy gazów medycznych 21.12.12/21.12.12
AE/ZP-27-114/12 dostawy pieluchomajtek dla dorosłych 20.12.12/20.12.12
AE/ZP-27-113/12 dostawy soli warzonej tabletkowanej 19.12.12/19.12.12
AE/ZP-27-110/12
ZAMÓWIENIE WSPÓLNE na dostawę defibrylatorów z możliwością transmisji danych medycznych, aplikacji odbiorczych, aplikacji nadawczych, kart bluetooth oraz modułów 12 odprowadzeń EKG stanowiących elementy składowe systemu teletransmisji danych medycznych w zadaniu:Teletransmisja EKG - Budowa jednolitego systemu telemedycznego w ostrych zespołach wieńcowych w Małopolsce w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200.000 EURO. Uwaga: Zmiana tresci SIWZ dokonana w dniu 18.03.2013r, zmiana tresci SIWZ w zakresie Zalacznika Nr 10 dokonana w dniu 09.04.2013, zmiana tresci SIWZ dokonana w dniu 23.04.2013r oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.05.2013
14.12.12/14.12.12
AE/ZP-27-111/12 dostawy: odczynników, kalibratorów materiałów kontrolnych i zużywalnych, podłoży i testów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot, UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.12.2012 11.12.12/11.12.12
AE/ZP-27-109/12 dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych płynnych 08.12.12/08.12.12
AE/ZP-27-108/12 dostawy: fartuchów, ubrań i obuwia operacyjnego wielokrotnego użytku 29.11.12/29.11.12
AE/ZP-27-107/12 dostawy zestawów do autotransfuzji krwi UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.12.2012 23.11.12/23.11.12
AE/ZP-27-106/12 dostawy wózków do rozwożenia leków, wózków oddziałowych wielofunkcyjnych, kozetek lekarskich, stołu do badań i zabiegów UWAGAL: Zmiana tresci SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6.5 22.11.12/22.11.12
AE/ZP-27-105/12 dostawy szwów chirurgicznych 21.11.12/21.11.12
AE/ZP-27-104/12 dostawy cewników balonowych angioplastycznych do zabiegów skomplikowanych 20.11.12/20.11.12
AE/ZP-27-103/12 dostawy: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z koagulologii wraz z dzierżawą analizatora do tych badań 20.11.12/20.11.12
AE/ZP-27-99/12 dostawy: stymulatorów dwujamowych z osprzętem 16.11.12/16.11.12
AE/ZP-27-102/12 dostawa aparatu USG dla Oddziału Ginekologii 16.11.12/16.11.12
AE/ZP-27-101/12 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 16.11.12/16.11.12
AE/ZP-27-100/12 dostawy smoczków jednorazowego użytku przeznaczonych do stosowania z preparatami gotowymi do spożycia 13.11.12/13.11.12
AE/ZP-27-98/12 dostawa bonów towarowych dla pracowników 09.11.12/09.11.12
AE/ZP-27-97/12 dostawa foteli do pobierania krwi Uwaga; Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.11.2012 30.10.12/30.10.12
AE/ZP-27-96/12 dostawy artykułów medycznych (kaniuli, strzykawek, zestawów systemowych) Uwaga; Zmiana tresci SIWZ w zakresie Załącznika Nr 1 - Pakiet Nr 14 poz. 1 oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.11.2012 30.10.12/30.10.12
AE/ZP-27-95/12 dostawa centrali do kardiomonitorów użytkowanych w Oddziale Noworodków 24.10.12/24.10.12
AE/ZP-27-94/12 dostawy: worków na odpady, baterii alkalicznych, litowych i akumulatorków oraz soli warzonej tabletkowej UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 1 - PAKIET NR 2 POZ.11 18.10.12/18.10.12
AE/ZP-27-93/12 dostawa stołu operacyjnego na salę cięć cesarskich UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.10.2012 08.10.12/08.10.12
AE/ZP-27-92/12 dostawy stymulatorów dwujamowych z osprzętem 05.10.12/05.10.12
AE/ZP-27-91/12 dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń, pieluch jednorazowych oraz opatrunku z dzianiny UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 1 - FORMULARZ CENOWY I FORMULRZA OFERTOWEGO oraz Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.10.2012 05.10.12/05.10.12
AE/ZP-27-90/12 dostawa aparatu USG dla Oddziału Ginekologii 03.10.12/03.10.12
AE/ZP-27-89/12 dostawa pneumatycznych materacy przeciwodleżynowych (rurowych) - 50 szt. oraz materacy do łóżek szpitalnych – 24 szt 03.10.12/03.10.12
AE/ZP-27-88/12 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 02.10.12/02.10.12
AE/ZP-27-87/12 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, protez naczyniowych impregnowanych solami srebra i zbrojonych oraz łat naczyniowych UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 1 - FORMULARZ CENOWY I FORMULRZA OFERTOWEGO oraz Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.10.2012 02.10.12/02.10.12
AE/ZP-27-86/12 ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 02.10.12/02.10.12
AE/ZP-27-85/12 dostawy odczynników do oznaczeń metodą Elisa oraz testów potwierdzenia dla Borrelia burgdorferi IgG + IgM UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 1 28.09.12/28.09.12
AE/ZP-27-84/12 dostawa wirówki bez chłodzenia z możliwością doposażenia w inne rotory 26.09.12/26.09.12
AE/ZP-27-82/12 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 22.09.12/22.09.12
AE/ZP-27-83/12 dostawa fotela ginekologicznego 21.09.12/21.09.12
AE/ZP-27-81/12 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 6, PAKIET NR 6 POZ.1 oraz Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.09.2012 13.09.12/13.09.12
AE/ZP-27-80/12 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 12.09.12/12.09.12
AE/ZP-27-79/12 dostawy materiałów papierniczych i biurowych UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 1 PAKIET NR 3 POZ. 66 i 67 04.09.12/04.09.12
AE/ZP-27-78/12 dostawy utrwalacza cytologicznego i płyt do oznaczania grup krwi 31.08.12/31.08.12
AE/ZP-27-77/12 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 1 PAKIET NR 19 31.08.12/31.08.12
AE/ZP-27-75/12 wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem na rzecz Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 11.10.2012r 28.08.12/28.08.12
AE/ZP-27-76/12 dostawa myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek 3 szt UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 06.09.2012r 27.08.12/27.08.12
AE/ZP-27-74/12 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 22.08.12/22.08.12
AE/ZP-27-73/12 dostawy implantów ortopedycznych UWAGA: Zmiana tresci SIWZ w pkt IV.1.2 14.08.12/14.08.12
AE/ZP-27-72/12 dostawy reczników papierowych, papieru toaletowego oraz pojemników na ręczniki i papier toaletowy 09.08.12/09.08.12
AE/ZP-27-71/12 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, płynu do hemofiltracji i cytrynianu sodu 08.08.12/08.08.12
AE/ZP-27-70/12 rozbudowa funkcjonalności Szpitalnego Systemu Informacyjnego InfoMedica 03.08.12/03.08.12
AE/ZP-27-69/12 dostawy: stymulatorów, elektrod i introduktorów UWAGA; Zmiana Załącznika Nr3 01.08.12/01.08.12
AE/ZP-27-68/12 dostawy leków (w tym erytropoetyny) 01.08.12/01.08.12
AE/ZP-27-67/12 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych, siatek do operacyjnego leczenia przepuklin, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele, enterocele i cystocele UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 3 oraz ZAŁACZNIKA NR 3A 28.07.12/28.07.12
AE/ZP-27-65/12 dostawy artykułów medycznych (m.in. kaniuli, igieł, strzykawek, zestawów systemowych) UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIKA NR 3 oraz ZAŁACZNIKA NR 3A- UWAGA: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.09.2012 21.07.12/21.07.12
AE/ZP-27-66/12 dostawy rękawic medycznych oraz rękawic jednorazowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością 18.07.12/18.07.12
AE/ZP-27-64/12 dostawy odczynników chemicznych UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 26.07.2012r ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIK NR 1 PAKIET NR 2 17.07.12/17.07.12
AE/ZP-27-63/12 dostawy leków 16.07.12/16.07.12
AE/ZP-27-62/12 dostawy implantów ortopedycznych 12.07.12/12.07.12
AE/ZP-27-61/12 dostawy testów do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale ludzkim 11.07.12/11.07.12
AE/ZP-27-60/12 dostawy środków dezynfekcyjnych 10.07.12/10.07.12
AE/ZP-27-59/12 dostawy zestawów do odsysania i drenażu 09.07.12/09.07.12
AE/ZP-27-58/12 dzierżawa glukometrów wraz z dostawami kompatybilnych testów paskowych do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 16.07.2012r 05.07.12/05.07.12
AE/ZP-27-57/12 dostawy sprzętu laboratoryjnego UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEŃ 13.07.2012r ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIK NR 1 PAKIET NR 10, 11 i 12 04.07.12/04.07.12
AE/ZP-27-56/12 dostawy substancji recepturowych 04.07.12/04.07.12
AE/ZP-27-55/12 remont Oddziałów: Kardiologicznego i Pulmonologicznego wraz z węzłem sanitarnym Oddziału Wewnętrznego Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 25.06.12/25.06.12
AE/ZP-27-54/12 dostawy materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W ZAKRESIE ZAŁACZNIK NR 1 PAKIET NR 2 POZ.16 22.06.12/22.06.12
AE/ZP-27-53/12 dostawy tradycyjnych środków do utrzymania czystości, środków myjących i odkamieniających do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek oraz rękawiczek jednorazowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością 19.06.12/19.06.12
AE/ZP-27-52/12 dostawy leków, parafiny granulowanej i substancji recepturowych 18.06.12/18.06.12
AE/ZP-27-51/12 dostawy: żeli do przeprowadzania badań elektroforetycznych, odczynników i testów do badań manualnych, testów do oznaczania ACT aparatem HEMOCHROM oraz podłoży mikrobiologicznych 15.06.12/15.06.12
AE/ZP-27-50/12 dostawa ochraniaczy foliowych jednorazowego użytku na obuwie wraz z dzierżawą urządzeń do sprzedaży ochraniaczy dla Specjalistycznego Szpitala im. E.Szczeklika Tarnowie 13.06.12/13.06.12
AE/ZP-27-49/12 dzierżawa automatycznego czytnika do OB wraz z dostawami elementów zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową 08.06.12/08.06.12
AE/ZP-27-48/12 dostawy: nosków z portem i filtrem, filtrów antybakteryjnych, przyrządów do pompy infuzyjnej firmy ABBOTT, cewników i zgłębników UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEN 18.06.2012r 06.06.12/06.06.12
AE/ZP-27-47/12 dostawy ochraniaczy foliowych jednorazowego użytku na obuwie wraz z dzierżawą urządzen do sprzedaży ochraniaczy dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 31.05.12/31.05.12
AE/ZP-27-45/12 dostawy środków dezynfekcyjnych UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA DZIEN 12.06.2012r 30.05.12/30.05.12
AE/ZP-27-46/12 dostawy: dializatorów, linii tętniczo-żylnych oraz sprzętu do terapii nerkozastępczych na bazie systemu Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care 25.05.12/25.05.12
AE/ZP-27-43/12 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 25.05.12/25.05.12
AE/ZP-27-44/12 remont Oddziału Położniczego i Oddziału Noworodków z Ośrodkiem Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Pawilonie Nr I Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 23.05.12/23.05.12
AE/ZP-27-42/12 dostawy tradycyjnych środków do utrzymania czystości, środków myjących i odkamieniających do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek, opakowań na żywność oraz rękawiczek jednorazowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 17.05.12/17.05.12
AE/ZP-27-41/12 dostawy mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego, wędlin wieprzowych, drobiowych oraz podrobów drobiowych 17.05.12/17.05.12
AE/ZP-27-40/12 dostawy nośników elektronicznych i kopert na płyty CD 16.05.12/16.05.12
AE/ZP-27-39/12 dostawy ryb mrożonych, makreli wędzonej i śledzia marynowanego 15.05.12/15.05.12
AE/ZP-27-38/12 dostawy stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów z elektrodami 15.05.12/15.05.12
AE/ZP-27-37/12 dostawa fartuchów ochronnych (typu garsonka) przed diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim 27.04.12/27.04.12
AE/ZP-27-35/12 dzierżawa analizatorów do badań: immunochemicznych, biochemicznych, gazometrycznych i wapnia zjonizowanego, analizy moczu, morfologii krwi i retykulocytów wraz z dostawami odczynników i materiałów: kontrolnych, wzorcowych, zużywalnych niezbędnych do wykonania badań 21.04.12/21.04.12
AE/ZP-27-36/12 świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 20.04.12/20.04.12
AE/ZP-27-34/12 dostawy jaj świeżych 18.04.12/18.04.12
AE/ZP-27-33/12 dostawy artykułów medycznych (m.in. butelek szklanych, etykiet, opłatków) 12.04.12/12.04.12
AE/ZP-27-32/12 dostawy leków 11.04.12/11.04.12
AE/ZP-27-31/12 dostawa kardiomonitorów UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.04.12/11.04.12
AE/ZP-27-28/12 dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów do żywienia pozajelitowego, substancji recepturowych, gazu medycznego oraz kontrastów UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 03.04.12/03.04.12
AE/ZP-27-30/12 dostawy świeżych owoców i warzyw oraz owoców i warzyw dostępnych sezonowo 30.03.12/30.03.12
AE/ZP-27-29/12 dostawy opatrunków: UWAGA-Zmiana treści SIWZ, Zmiana Formularza Ofertowego oraz zmiana Formularza Cenowego w Pakiecie Nr 22 29.03.12/29.03.12
AE/ZP-27-27/12 dostawy płynów infuzyjnych 28.03.12/28.03.12
AE/ZP-27-26/12 dostawy: zestawów do odsysania skrzeplin z tętnic wieńcowych z cewnikiem z otworem dystalnym, stentów wieńcowych na cewniku balonowym pokrytych polimerem uwalniającym lek antyproliferacyjny, urządzeń do ucisku tętnicy promieniowej 22.03.12/22.03.12
AE/ZP-27-25/12 dzierżawa systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów 19.03.12/19.03.12
AE/ZP-27-24/12 dostawa bonów towarowych dla pracowników 14.03.12/14.03.12
AE/ZP-27-23/12 dostawy leków UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.03.12/14.03.12
AE/ZP-27-20/12 dostawy: odczynników, materiałów wzorcujących, kontrolnych i zużywalnych do oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów 14.03.12/14.03.12
AE/ZP-27-22/12 dostawy mleka i jego przetworów 13.03.12/13.03.12
AE/ZP-27-21/12 dostawy wkładów i złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 09.03.12/09.03.12
AE/ZP-27-19/12 dostawy opakowań jednorazowego użytku na posiłki dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 06.03.12/06.03.12
AE/ZP-27-18/12 dostawa 750 litrów helu ciekłego 29.02.12/29.02.12
AE/ZP-27-17/12 zakup aktualizacji licencji programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie UWAGA ZMIANA TRESCI SIWZ W TYM ZALACZNIKA NR 1 - FORMULARZ CENOWY 28.02.12/28.02.12
AE/ZP-27-16/12 dostawy leków i diety płynnej 28.02.12/28.02.12
AE/ZP-27-15/12 dostawy testów do badań manualnych: czynnika reumatoidalnego RF i Waalere-Rose, oznaczania antystreptolizyny O-ASO oraz na obecnosć Helicobacter pylori - antygen w kale 24.02.12/24.02.12
AE/ZP-27-14/12 dostawy płynów infuzyjnych 16.02.12/16.02.12
AE/ZP-27-13/12 dostawy środków dezynfekcyjnych UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁACZNIKA NR 1 15.02.12/15.02.12
AE/ZP-27-12/12 dostawy: stawu biodrowego i kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek rewizyjnych do endoprotez cementowych stawu biodrowego, mieszadeł i cementu kostnego, kotwic – implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego, kaniuli do artroskopii barku, implantów do złamań okołoprotezowych, implantów do rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub tytanowych do barku, zestawów jednorazowych do płukania ciśnieniowego do endoprotezoplastyki UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14.02.12/14.02.12
AE/ZP-27-11/12 dostawy siatek do przepuklin oraz ostrzy do piły amputacyjnej 02.02.12/02.02.12
AE/ZP-27-10/12 dostawa myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek-3 szt. UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 02.02.12/02.02.12
AE/ZP-27-09/12 dostawy artykułów spozywczych, produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt (zupki, obiadki, desery, musy) oraz pieczywa UWAGA ZMIANA TREśCI SIWZ W ZAKRESIE GODZINY OTWARCIA OFERT 01.02.12/01.02.12
AE/ZP-27-08/12 dostawy profesjonalnych środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz środków myjących i odkamieniających do myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek 31.01.12/31.01.12
AE/ZP-27-07/12 przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie 27.01.12/27.01.12
AE/ZP-27-06/12 dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 20.01.12/20.01.12
AE/ZP-27-05/12 ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta UWAGA ZMIANA TREśCI SIWZ W ZAKRESIE PROJEKTU UMOWY - ZAŁACZNIK NR 6 19.01.12/19.01.12
AE/ZP-27-04/12 dostawy opatrunków hydropolimerowych piankowych, opatrunków jałowych do zaopatrywania ran chirurgicznych, serwet operacyjnych, siatkowych elastycznych rękawów opatrunkowych, materiałów eksploatacyjnych do systemu podciśnieniowego leczenia ran GENADYNE A4 12.01.12/12.01.12
AE/ZP-27-03/12 dostawy odczynników do badań serologicznych UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ W ZAKRESIE PAKIETU NR 2 05.01.12/05.01.12
AE/ZP-27-02/12 sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 05.01.12/05.01.12
AE/ZP-27-01/12 remont hollu w Budynku Głównym Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 04.01.12/04.01.12
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019