start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
PRZETARGI NIEOGRANICZONE - ROK 2015
znak dotyczy data
ogłoszenie/SIWZ
AE/ZP-27-89/15 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.01.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
31.12.15/31.12.15
AE/ZP-27-88/15 dostawy endoprotez cementowych stawu kolanowego 30.12.15/30.12.15
AE/ZP-27-87/15 dostawy: fartuchów i ubrań operacyjnych wielokrotnego użytku
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.01.2016 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00,zmiana pkt.IV.4.8 i IV.4.9 SIWZ oraz zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ
30.12.15/30.12.15
AE/ZP-27-86/15 dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku oraz łat naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej 23.12.15/23.12.15
AE/ZP-27-85/15 dostawy stymulatorów serca z osprzętem
UWAGA: zmiana Formularza Ofertowego w pkt.IV.4
11.12.15/11.12.15
AE/ZP-27-84/15 dzierżawa zamkniętego systemu do wykonywania biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG wraz z dostawą igieł do biopsji mammotomicznej i innych niezbędnych akcesoriów 09.12.15/09.12.15
AE/ZP-27-80/15 dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT oraz akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.12.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
01.12.15/01.12.15
AE/ZP-27-83/15 dostawy zestawów szewnych metalowych i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń 27.11.15/27.11.15
AE/ZP-27-82/15 dostawy leków 27.11.15/27.11.15
AE/ZP-27-81/15 świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie
UWAGA: zmiana treści Formularza Ofertowego
26.11.15/26.11.15
AE/ZP-27-79/15 sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.12.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:30
25.11.15/25.11.15
AE/ZP-27-78/15 dostawa urządzenia do automatycznego masażu serca - 1 szt 25.11.15/25.11.15
AE/ZP-27-76/15 dostawy: stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do zabiegów naprawczych, prowadników hydrofilnych 21.11.15/21.11.15
AE/ZP-27-77/15 dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: automatycznego systemu do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, skanera do odczytu testów paskowych Western-Blot, czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych drobnoustrojów
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 01.12.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
20.11.15/20.11.15
AE/ZP-27-75/15 dostawy artykułów medycznych 17.11.15/17.11.15
AE/ZP-27-74/15 dostawy środków myjących i dezynfekcyjnych 13.11.15/13.11.15
AE/ZP-27-73/15 dostawy opatrunków
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.11.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
10.11.15/10.11.15
AE/ZP-27-72/15 dostawy etykiet i taśm do drukarek Zebra
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.11.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
09.11.15/09.11.15
AE/ZP-27-71/15 udzielenie kredytu pomostowego w wysokości 6 mln złotych na częściowe prefinansowanie projektu "Szpital przyjazny mieszkańcom – poprawa opieki zdrowotnej w subregionie tarnowskim poprzez rozbudowę i modernizację Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 04.12.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
09.11.15/09.11.15
AE/ZP-27-70/15 dostawy śrub i kotwic do zabiegów ortopedycznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 17.11.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
03.11.15/03.11.15
AE/ZP-27-69/15 usługi drukarskie 03.11.15/03.11.15
AE/ZP-27-68/15 dostawę wideokolposkopu 1 sztuka oraz defibrylatora 2 sztuki 24.10.15/24.10.15
AE/ZP-27-67/15 dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran i rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń 16.10.15/16.10.15
AE/ZP-27-66/15 dostawy kardiowerterów-defibrylatorów z osprzętem 15.10.15/15.10.15
AE/ZP-27-65/15 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.10.2015 - składanie ofert godz 10:10, otwarcie godz.10:20
13.10.15/13.10.15
AE/ZP-27-64/15 dostawy odczynników chemicznych 13.10.15/13.10.15
AE/ZP-27-63/15 dostawy: fartuchów, ubrań i obuwia operacyjnego wielokrotnego użytku
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.10.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
13.10.15/13.10.15
AE/ZP-27-62/15 dostawy leków, erytropoetyny oraz kontrastu 10.10.15/10.10.15
AE/ZP-27-61/15 dostawy płynu do hemofiltracji i kontrastu 06.10.15/06.10.15
AE/ZP-27-60/15 dostawy środków dezynfekcyjnych 29.09.15/29.09.15
AE/ZP-27-59/15 dostawy zestawów do zamykania nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej do ubytków typu: PFO, mnogich ASD, ASD II 26.09.15/26.09.15
AE/ZP-27-56/15 dostawa urządzenia do automatycznego masażu serca - 2 szt 22.09.15/22.09.15
AE/ZP-27-58/15 dostawy: introduktorów do tętnicy udowej, zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej oraz stentów wieńcowych na cewniku balonowym zmniejszający embolizację w ostrych zespołach wieńcowych lub przy zabiegach w żylnych pomostach aortalno – wieńcowych 18.09.15/18.09.15
AE/ZP-27-57/15 dostawy materiałów eksploatacyjnych do: drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefaksów
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.10.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana Formularza Ofertowego, Formularza Cenowego oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ
17.09.15/17.09.15
AE/ZP-27-55/15 dostawy śrub tytanowych do barku oraz kotwic - implantów do rekonstrukcji obrąbka barkowego 14.09.15/14.09.15
AE/ZP-27-54/15 dostawa stołu zabiegowego - 1 szt.
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.09.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana Formularza Ofertowego
09.09.15/09.09.15
AE/ZP-27-53/15 dostawy materiałów do sterylizacji: opakowań, testów, naboi
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 18.09.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Formularza Cenowego w Pakiecie Nr 1 poz. 16
09.09.15/09.09.15
AE/ZP-27-51/15 dostawy: sprzętu medycznego jednorazowego użytku i siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 01.09.15/01.09.15
AE/ZP-27-52/15 dostawa stołu zabiegowego - 1 szt
UWAGA: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
31.08.15/31.08.15
AE/ZP-27-50/15 dostawy leków 27.08.15/27.08.15
AE/ZP-27-49/15 dostawy: sprzętu medycznego jednorazowego użytku i siatek do operacyjnego leczenia przepuklin 20.08.15/20.08.15
AE/ZP-27-48/15 dostawa: aparatu do znieczulenia - 1 szt., respiratora noworodkowego - 1szt., urządzenia do wspomagania oddechu dla noworodków - 1 szt.
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.10.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana Załącznika Nr 7.2
18.08.15/18.08.15
AE/ZP-27-47/15 dostawę 4 sztuk kardiomonitorów współpracujących z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą firmy Emtel lub 4 sztuki kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą oraz defibrylatora 2 sztuki
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 02.10.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści Załącznika Nr 7.2
11.08.15/11.08.15
AE/ZP-27-46/15 dostawę lampy operacyjnej 1 sztuka oraz stołu operacyjnego 1 sztuka
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.09.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści Załącznika Nr 7.1 oraz Załącznika Nr 7.2
01.08.15/01.08.15
AE/ZP-27-44/15 dostawa wideokolposkopu 1 sztuka oraz aparatu do kriochirurgii 1 sztuka 11.07.15/11.07.15
AE/ZP-27-45/15 dostawa aparatu EKG 3 szt
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 20.07.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
09.07.15/09.07.15
AE/ZP-27-43/15 dostawy środków dezynfekcyjnych 06.07.15/06.07.15
AE/ZP-27-41/15 dostawy endoprotez stawu biodrowego
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.07.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
01.07.15/01.07.15
AE/ZP-27-42/15 dostawy koncentratów do dializ, proszku w kolumnie wodorowęglanowej, dializatu bezwapniowego, płynu do hemofiltracji, cytrynianu sodu oraz roztworu heparyny i NaCl 29.06.15/29.06.15
AE/ZP-27-38/15 dostawa aparatu USG - 2 szt 12.06.15/12.06.15
AE/ZP-27-40/15 świadczenie usług transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie 11.06.15/11.06.15
AE/ZP-27-39/15 dostawy stentów i innych materiałów medycznych do wykonywania procedur koronarografii i koronaroplastyki 11.06.15/11.06.15
AE/ZP-27-37/15 dostawy leków i preparatów do żywienia pozajelitowego
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.06.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 1
01.06.15/01.06.15
AE/ZP-27-36/15 świadczenie usług transportu sanitarnego dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.06.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści pkt.V SIWZ,Załącznika Nr 6 i Załącznika Nr 7
29.05.15/29.05.15
AE/ZP-27-35/15 dostawy środków dezynfekcyjnych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 09.06.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 1, 2 i 5
25.05.15/25.05.15
AE/ZP-27-34/15 dostawę zestawu do badań EEG 1 szt
UWAGA: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
15.05.15/15.05.15
AE/ZP-27-33/15 dostawy mięsa i podrobów drobiowych, mięsa wieprzowego i wołowego oraz wędlin wieprzowych i wędlin drobiowych 12.05.15/12.05.15
AE/ZP-27-32/15 dostawa zestawu do badań EEG 1 szt
UWAGA: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
09.05.15/09.05.15
AE/ZP-27-29/15 dostawa szafek przyłóżkowych, łóżek składanych/foteli rozkładanych, łóżek szpitalnych dla dorosłych, łóżek szpitalnych dla młodzieży oraz łóżeczek szpitalnych dziecięcych 05.05.15/05.05.15
AE/ZP-27-31/15 dostawy tradycyjnych środków czystości 04.05.15/04.05.15
AE/ZP-27-30/15 dostawy opatrunków
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 14.05.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30 oraz zmiana treści Formularza Cenowego w zakresie Pakietu Nr 5
04.05.15/04.05.15
AE/ZP-27-27/15 dostawa myjni-dezynfektorów do basenów i kaczek – 2 szt
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 03.06.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści Formularza Ofertowego i Załącznika Nr 7
25.04.15/25.04.15
AE/ZP-27-26/15 dostawa systemu angiograficznego z wyposażeniem
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w tym Załącznika Nr 7 oraz Załącznika Nr 8
25.04.15/25.04.15
AE/ZP-27-28/15 dostawy: staplerów, instrumentów do zakładania szwu kapciuchowego, ładunków do staplerów oraz laparoskopowych retrakcyjnych obłożeń rany
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10
23.04.15/23.04.15
AE/ZP-27-25/15 dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz kontrastów
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.05.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ
18.04.15/18.04.15
AE/ZP-27-24/15 dostawy tradycyjnych środków czystości oraz dozowników ściennych łokciowych 10.04.15/10.04.15
AE/ZP-27-23/15 dostawy krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał 01.04.15/01.04.15
AE/ZP-27-22/15 dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo
UWAGA: zmiana treści SIWZ w Rozdziale V - Kryteria oceny ofert
25.03.15/25.03.15
AE/ZP-27-21/15 dostawy mleka i jego przetworów, masła i margaryny, serów, jogurtów i kefirów 24.03.15/24.03.15
AE/ZP-27-20/15 dostawy profesjonalnych środków czystości 16.03.15/16.03.15
AE/ZP-27-19/15 dostawa następujących urządzeń : I. Kolumna anestezjologiczna na salę zabiegową 1 szt., II. Kolumny anestezjologiczne na sale operacyjne 4 szt., III.Kolumny chirurgiczne (laparoskopowe) na sale operacyjne 3 szt. (w tym 1 szt. z sufitowym zawieszeniem pod monitor medyczny), IV. Lampy operacyjne (w technologii LED ) z monitorami medycznymi 2 szt.
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.04.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 7
11.03.15/11.03.15
AE/ZP-27-18/15 zakup aktualizacji licencji programu antywirusowego dla ochrony sieci komputerowej Szpitala na okres 3 lat
UWAGA: zmiana SIWZ w Rozdziale I - INFORMACJE OGÓLNE oraz w Rozdziale XIV pkt 1 - OGÓLNE WARUNKI UMOWY
03.03.15/03.03.15
AE/ZP-27-17/15 dostawy leków, mleka modyfikowanego i preparatów mlekozastępczych 25.02.15/25.02.15
AE/ZP-27-16/15 dostawy artykułów medycznych 25.02.15/25.02.15
AE/ZP-27-15/15 dostawy artykułów spożywczych oraz produktów żywnościowych dla dzieci i niemowląt 19.02.15/19.02.15
AE/ZP-27-14/15 dostawy sprzętu medycznego do endoskopii
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.03.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:10 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego i Ofertowego
19.02.15/19.02.15
AE/ZP-27-13/15 dostawy profesjonalnych środków i sprzętu do utrzymania czystości 10.02.15/10.02.15
AE/ZP-27-12/15 dostawa aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 24.02.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30- UWAGA: zmiana Załacznika Nr 6
10.02.15/10.02.15
AE/ZP-27-11/15 dostawy leków 09.02.15/09.02.15
AE/ZP-27-09/15 dostawa wideokolposkopu 1 sztuka, aparatu KTG do ciąży bliźniaczej 2 sztuki, aparatu do kriochirurgii 1 sztuka oraz lampy do fototerapii 2 sztuki
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.03.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00, zmiana Załacznika Nr 7.2 oraz Załącznika Nr 7.4, zmiana ogłoszenia o zamówieniu w zakresie pkt.VI.2) oraz VI.3)
04.02.15/04.02.15
AE/ZP-27-10/15 dostawa fantomu do nauki samokontroli piersi 2 sztuki 30.01.15/30.01.15
AE/ZP-27-08/15 dostawa choledochofiberoskopu
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 06.02.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00
28.01.15/28.01.15
AE/ZP-27-07/15 dostawy opasek identyfikacyjnych dla pacjentów 23.01.15/23.01.15
AE/ZP-27-01/15 dostawy gazów medycznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.03.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.11:00 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego Pakiet Nr 1-3
17.01.15/17.01.15
AE/ZP-27-06/15 dostawy: odczynników, testów i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz testów punktowych do diagnostyki alergologicznej 14.01.15/14.01.15
AE/ZP-27-04/15 dostawy: sterylnych i niesterylnych wyrobów jednorazowego użytku: fartuchów i ubrań operacyjnych, czepków, prześcieradeł, podkładów, serwet, zestawów obłożeń operacyjnych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26.01.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
14.01.15/14.01.15
AE/ZP-27-05/15 dostawy odczynników do badań serologicznych
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 23.01.2015 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:45 oraz zmiana treści SIWZ w zakresie Załącznika Nr 6 - Pakiet Nr 5 poz.3 oraz Pakiet Nr 6 poz.1 i 2
13.01.15/13.01.15
AE/ZP-27-03/15 dostawy leków i preparatów mlekozastępczych
UWAGA: zmiana treści SIWZ w zakresie Formularza Cenowego - Pakiet Nr 4 poz.2
07.01.15/07.01.15
AE/ZP-27-02/15 dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku 02.01.15/02.01.15
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2018