start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART.138o USTAWY - ROK 2017
znak dotyczy data
4/2017 Świadczenie usług polegających na bezpośredniej, fizycznej całodobowej ochronie osób i mienia na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika 08.12.2017
3/2017 Świadczenie usług polegających na bezpośredniej, fizycznej całodobowej ochronie osób i mienia. 29.11.2017
2/2017 świadczenie usług polegających na bezpośredniej, fizycznej całodobowej ochronie osób i mienia 16.03.2017
1/2017 świadczenie usług polegających na bezpośredniej, fizycznej całodobowej ochronie osób i mienia
UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16.03.2017 - składanie ofert godz 10:00, otwarcie godz.10:30
UWAGA: Informacja o nieudzieleniu zmówienia publicznego
08.03.2017
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2019