start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl
Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Z-CA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH: lek. med. Paweł Blicharz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu (1997 r.) i studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2012 r.). Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej (od 2005 r.) oraz posiadacz certyfikatu z balneologii i medycyny fizykalnej PTBiMF (od 2016 r.). Uczestnik licznych kursów kształcących – w tym brytyjskiego kursu dla kadry zarządzającej w ramach programu Deltah (Developing European Leadership Through Action-Learning in Healthcare) „Przywództwo w opiece zdrowotnej”, kursów dla pełnomocników i audytorów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, higieną i bezpieczeństwem pracy oraz licznych szkoleń zawodowych z zakresu ratownictwa, radiologii i rehabilitacji. Od 2005 roku Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki a następnie Działu Diagnostyki Obrazowej Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie. Szef zespołu kształcącego w ramach lekarskich szkoleń podyplomowych w Dziale Diagnostyki Obrazowej oraz kierownik specjalizacji aktualnych specjalistów i uczących się wciąż pod jego okiem rezydentów w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej z Tarnowa, Krakowa i Nowego Sącza. Od czasu studiów zaangażowany w pracę naukową. Współautor m.in. wieloośrodkowej pracy z zakresu transplantacji wątroby, prac z zakresu pediatrii i patomorfologii oraz autor 5 publikacji z zakresu wdrażania zasad Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie i wykładowca w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021