start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

ODDZIAŁ COVID

Kontakt telefoniczny:
Dyżurka lekarska: 14 63 10 405
Pielęgniarka oddziałowa: 14 63 10 406
Dyżurka pielęgniarska: 14 63 10 487
Sekretariat: 14 63 10 505
Fax: 14 63 10 505
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021