start head_var_02.png, 43kB
ul. Szpitalna 13   33-100 Tarnów
tel. (14) 63-10-100,  fax (14) 62-13-637
e-mail: administracja@ssz.tar.pl

PRACOWNIA ANALITYCZNA

KIEROWNIK: mgr Marta Janicka
Kontakt/fax:
Sekretariat Laboratorium: 14 63 10 334
e-mail: laboratorium@ssz.tar.pl
Pracownie  
Mikrobiologii: 14 63 10 370
Serologii Transfuzjologicznej: 14 63 10 410

Laboratorium czynne:Dni Godziny Panel badań Rejestracja
Poniedziałek - Piątek ( dni robocze) 7.00-15.00 cały panel oferowanych badań 7.00-14.30
15.00-22.00 badania dyżurowe 15.00-21.30
Soboty 7.00-19.00 badania dyżurowe 7.00-18.30
Niedziele i święta 7.00-15.00 badania dyżurowe 7.00-14.30


Badania realizowane w trybie "pilne"
dni robocze: +30% ceny; soboty, niedziele i święta +100% ceny

Soboty, niedziele i święta - narzut świąteczny: +30% ceny

Pracownia mikrobiologii:

 • od poniedziałku do piątku: 7.30-14.00

Pobieranie materiału u dzieci:


 1. W poniedziałki w godzinach 8.00-14.30 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium. Rejestracja do godziny 14.00
 2. Od wtorku do piątku w godzinach 7.00-13.30 pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium. Rejestracja do godziny 13.00
 3. W soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy w godzinach 8.00-09.30. pobranie materiału w Punkcie Pobrań Laboratorium Szpitala przez pielęgniarkę zatrudnioną w Laboratorium.

  Rejestracja do godziny 9.00

WAŻNE: Dziecko powyżej lat 3 należy do badania przygotować, aby spokojnie i dobrowolnie poddało się zabiegowi pobrania krwi. Jeżeli jest to niemożliwe opiekunowie dziecka muszą unieruchomić dziecko przy zabiegu, aby zapewnić pielęgniarce swobodny dostęp do naczynia krwionośnego a dziecku bezpieczeństwo.

Personel laboratorium nie uczestniczy w unieruchomieniu pacjenta.

Materiał biologiczny do badań pobierany jest bezpiecznym systemem próżniowym. Badania opracowuje wykwalifikowana, doświadczona kadra, co w połączeniu z wysokiej klasy aparaturą pomiarowo-badawczą zapewnia wysoką wiarygodność wyniku.

Misja Laboratorium

Misją Laboratorium jest wykonywanie laboratoryjnych badań diagnostycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej , w sposób zapewniający ich wiarygodność i przydatność w procesie diagnostycznym i leczniczym. Misją Laboratorium jest również zapewnienie aby sposób wykonywania badań był zgodny z realnym rachunkiem ekonomicznym , ale równocześnie gwarantował utrzymanie wysokiego poziomu jakości, stanowiącego zapewnienie wiarygodności wyników dostarczanych przez Laboratorium. Laboratorium ma gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa pracy personelu oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Laboratorium ma być partnerem w całym zintegrowanym procesie postępowania medycznego, w stosunku do klinicystów ma pełnić rolę pomocniczą. Laboratorium ma przedstawiać swoje opinie i umożliwiać ich prawidłowe wykorzystywanie - poprzez prowadzone szkolenia i działalność informacyjną dla personelu medycznego i innych odbiorców wyników.

Laboratorium wykonuje badania z dziedziny następujących działów diagnostyki laboratoryjnej:

 • hematologii
 • koagulologii
 • chemii klinicznej
 • immunochemii
 • monitorowania stężenia leków
 • wirusologii
 • analityki ogólnej
 • parazytologii
 • równowagi kwasowo-zasadowej (gazometrii)
 • mikrobiologii
 • serologii chorób zakaźnych
 • serologii grup krwi

Wyniki badań są czytelne, przy każdym wyniku jest drukowany zakres wartości referencyjnych.
Laboratorium spełniając oczekiwania klientów stale pracuje nad poprawą standardów jakości świadczeń laboratoryjnych oraz rozszerza zakres badań.

Jakość badań

Celem zapewnienia wiarygodności wyników dla swoich odbiorców, Laboratorium posiada opracowany system kontroli oznaczanych parametrów: kontrolę wewnątrz i zewnątrz laboratoryjną, krajową i międzynarodową potwierdzona stosownymi certyfikatami oraz system oceny i autoryzacji wyniku ostatecznego.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie - Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2014 - 2021